ZYRTEC POR 10MG TBL FLM 20

88 %
Kvalitní ZYRTEC POR.TBL.FLM.20X10MG za 188.1 Kč.   Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte...
174 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (58)

Skladem • Více variant52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant79 Kč96 % • 2 666 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant85 Kč80 % • 413 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • Více variant89 Kč96 % • 1 011 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč98 % • 1 959 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant99 Kč99 % • 4 407 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant59 Kč89 % • 668 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant69 Kč96 % • 972 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč84 % • 189 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant55 Kč100 % • 1 296 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč100 % • 55 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant60 Kč95 % • 2 800 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • Více variant79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace

Popis produktu

Kvalitní ZYRTEC POR.TBL.FLM.20X10MG za 188.1 Kč.   Příbalová informace: informace pro uživatele Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte...

Parametry produktu

Příznaky
alergie
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
kapky
Objem
20 ml
Věk
pro děti

Recenze

 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Bez únavy.
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Podle me Zirtek funguje lepe nez Aerius. Rychle zabira, a tlumi alergyckou rearci.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • opravdová úleva při alergii

Parametry produktu

Příznaky
alergie
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
kapky
Objem
20 ml
Věk
pro děti

Popis produktu

Kvalitní ZYRTEC POR.TBL.FLM.20X10MG za 188.1 Kč.  

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zyrtec 10 mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Zyrtec a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat 3. Jak se Zyrtec užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Zyrtec uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Zyrtec a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Zyrtec je cetirizin-dihydrochlorid. Zyrtec je antialergikum.

Potahované tablety Zyrtec 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let věku používají ke

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy
 • zmírnění příznaků kopřivky.

2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat

Neužívejte Zyrtec

 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min)
 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Upozornění a opatření

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou Strana 2 ( celkem 5) však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti

Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a Zyrtec

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Zyrtec.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zyrtec nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. A proto byste bez porady s lékařem neměla Zyrtec užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

Zyrtec, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat. 3. Jak se Zyrtec užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně. Léková forma Zyrtec, perorální kapky, je vhodnější formou pro děti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti ve věku od 6 do 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. Léková forma Zyrtec, perorální kapky, je vhodnější formou pro děti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování. Strana 3 ( celkem 5)

Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte.

Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyrtec, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec

Pokud přestanete Zyrtec užívat, může se vzácně vrátit pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem: - alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • ospalost
 • závrať, bolest hlavy
 • zánět hltanu, rýma (u dětí)
 • průjem, nevolnost, sucho v ústech
 • únava.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • rozrušení (neklid)
 • parestezie (zvláštní pocity na kůži)
 • bolesti břicha
 • pruritus (svědění kůže), vyrážka
 • astenie (nadměrná únava), malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)
 • deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost
 • křeče
 • tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)
 • abnormální funkce jater

Strana 4 ( celkem 5) 

 • kopřivka
 • otok
 • zvýšení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)
 • tiky (mimovolní záškuby)
 • mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)
 • rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)
 • angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém (lokalizované kožní erupce)
 • abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • zvýšená chuť k jídlu
 • sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou)
 • amnézie (ztráta paměti), porucha paměti .
 • vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)
 • zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)
 • pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Zyrtec uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6. Obsah balení a další informace

Co Zyrtec obsahuje

 • Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry Y-1-7000 (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400).

Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně a s vylisovaným označením Y-Y.

Balení s 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 nebo 100 (10x10) potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Strana 5 ( celkem 5)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

UCB s.r.o.

Thámova 13 186 00 Praha 8

Česká republika

Výrobce

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Varšava, Polsko

ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

 • Belgie: Zyrtec
 • Bulharsko: Zyrtec
 • Česká republika: Zyrtec
 • Dánsko: Zyrtec
 • Estonsko: Zyrtec
 • Finsko: Zyrtec
 • Francie: Zyrtec
 • Irsko: Zirtek tablets
 • Itálie: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film
 • Kypr: Zyrtec
 • Litva: Zyrtec
 • Lotyšsko: Zyrtec
 • Lucembursko: Zyrtec
 • Maďarsko: Zyrtec filmtabletta
 • Malta: Zyrtec
 • Německo: Zyrtec
 • Nizozemsko: Zyrtec
 • Norsko: Zyrtec
 • Polsko: Zyrtec
 • Portugalsko: Zyrtec
 • Rakousko: Zyrtec10 mg – Filmtabletten
 • Řecko: Ziptek
 • Slovenská republika: Zyrtec
 • Slovinsko: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete
 • Španělsko: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula
 • Švédsko: Zyrlex
 • Velká Británie: Zirtek allergy tablets

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • Více variant59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • Více variant59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

28zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
88 %
průměr z 70 hodnocení
5
49 ×
4
14 ×
3
4 ×
2
3 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Bez únavy.
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Podle me Zirtek funguje lepe nez Aerius. Rychle zabira, a tlumi alergyckou rearci.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • opravdová úleva při alergii
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • Více variant59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • Více variant55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
  Skladem • Více variant49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • Více variant59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  70 %
  • není na recept
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • zabírá
 • , zakoupeno v Lékárna Zdraví

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Jediné co mi zabírá na kopřivku
 • , zakoupeno v Pro-léky.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Kupuju pravidelně, pomáhá.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  standardní tabletky proti alergii. Je fajn, že se nemusí chodit pro předpis.

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Rychla uleva.
  • Cena
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Rychlá úleva.
  • Cena!!!!