XYZAL POR 5MG TBL FLM 14 od 128 Kč - Heureka.cz

XYZAL POR 5MG TBL FLM 14

84 %
Xyzal se používá k léčbě (příznaků) alergie jako je alergická rýma (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronicka kopřivka (chronická idiopatická urtikarie)...
150 Kč
Doprava zdarma, Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (69)

Skladem • 1 varianta59 Kč91 % • 15 146 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 10 212 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 265 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 13 265 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč97 % • 4 346 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 9 637 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč85 % • 364 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč84 % • 950 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 19 949 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč93 % • 2 613 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta100 Kč88 % • 848 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč81 % • 221 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč66 % • 69 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč100 % • 1 004 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 1 907 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč100 % • 1 434 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč90 % • 322 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 181 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč100 % • 962 recenzíDalší informace

Popis produktu

Xyzal se používá k léčbě (příznaků) alergie jako je alergická rýma (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronicka kopřivka (chronická idiopatická urtikarie)...

Parametry produktu

Určení
pro ženy
Forma přípravku
tobolky
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • po použití nejsem unavená, jako u jiných léků na alergii
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  pro případ alergické reakce

 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  80 %
  • Lék na alergii, který je dobře snášen.

Parametry produktu

Určení
pro ženy
Forma přípravku
tobolky
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Xyzal se používá k léčbě (příznaků) alergie jako je alergická rýma (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronicka kopřivka (chronická idiopatická urtikarie). Xyzal se používá na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy) a chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikarie).

Indikační skupina:

Xyzal je antialergikum.

Složení – účinné látky:

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Xyzalu.

Jedna potahovaná tableta Xyzal obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.

Složení – pomocné látky:

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:

Potahované tablety Xyzal jsou bílé nebo téměř bílé, oválné s Y logem na jedné straně.

Kontraindikace:

Neužívejte Xyzal jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid, nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku Xyzalu (viz Složení).

Neužívejte Xyzal jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (těžké renální selhání s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i Xyzal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Častými (výskyt 1%-10%) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.

Méně často (0,1%-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha.

Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka, (otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí a nevolnost.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití Xyzalu je zapotřebí:

Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo trpíte onemocněním ledvin, poraďte se o užívání Xyzalu s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Potahované tablety Xyzal se nedoporučují k podávání dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Těhotenství a kojení:

Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pouze Váš ošetřující lékař může rozhodnout, zda je pro Vás Xyzal vhodný. 

Dávkování:

Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání Xyzalu pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Xyzal přesně podle pokynů lékaře.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta Xyzalu denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka Xyzalu snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin.

Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.

Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Způsob užití:

Tablety Xyzal se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat během jídla i bez jídla.

Upozornění:

Užívání Xyzalu s jídlem a pitím:

Opatrnosti je třeba při současném podávání Xyzalu a alkoholu.

U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných léků, které působí na centrální nervový systém, nepříznivě ovlivnit bdělost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Někteří pacienti léčení Xyzalem mohou pociťovat ospalost, malátnost a únavu. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Důležité informace o některých složkách

Xyzalu:

Tablety obsahují laktózu. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se s ním před zahájením léčby Xyzalem.

Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a)?

Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.

Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Xyzalu, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal?

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat Xyzal?

Ukončení léčby Xyzalem dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění progresivně znovu objevily a jejich tíže by byla vyšší, než před zahájením léčby Xyzalem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:

Xyzal uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Varování:

Xyzal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

Použitelné do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Xyzal musíte užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

UCB s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

UCB Pharma S.p.A., Pianezza, Itálie

Balení: 14 tablet

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaZdarma97 % • 455 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 103 375 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč97 % • 4 346 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

11zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
84 %
průměr z 47 hodnocení
5
29 ×
4
10 ×
3
4 ×
2
4 ×
1
0 ×
 • 60 %
  • Funguje
  • Extrémní únava
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • po použití nejsem unavená, jako u jiných léků na alergii
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  pro případ alergické reakce

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaZdarma97 % • 455 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 103 375 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta99 Kč97 % • 4 346 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  80 %
  • Lék na alergii, který je dobře snášen.
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Pomaha

 • , zakoupeno v Tiplékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  - zakoupila jsem v lékárně bez předpisu
  - zabral mi lépe než od alergoložky dosud předepisovaný aerius (alergie na pyly - hlavně oči, alergická rýma), už se k původnímu aeriusu nevrátím...

 • , zakoupeno v Lékárna-madona.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • působí dobře na alergie všeho druhu

  Já mám alergii na rajčata, červené papriky,maliny, meloun i vůni melounu.
  Po tomto léku je mi lépe. děkuji.

 • Nedoporučuje produkt

  30 %
  • Nefunguje mi ani zdaleka tak dobře jako Zyrtec.

  Lék na mě nepůsobí, a to vůbec. Je to stejné, jako bych si ho nevzal.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %
  • Pri dlouhodobem uzivani snizi projevy senne rymy a nezpusobuje tak silne unavu jako jine leky.
  • Neodstrani priznaky na 100%

  Jediny pripravek na sennou rymu, ktery mi vyhovuje.

 • Doporučuje produkt

  90 %
  • větší účinnost než antihistaminika předchozích generací
  • i bez předpisu
  • poloviční obsah účinné látky(ospalost v menší míře atd.)

  Antihistaminikum poslední generace. Větší účinost při polovičním množství účinné látky v porovnání např. se zyrtecem.
  Se sezónní alergií se potýkám už přes deset let a s tímto přípravkem se příznaky projevují opravdu jen minimálne.