SMECTA POR 3G POR PLV SUS 30

91 %
Kvalitní Smecta 3g por.plv.sus.30 za 315 Kč.   PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi Diosmectitum Přečtěte si pozorně tuto...
301 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (57)

Skladem • 1 varianta79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta75 Kč100 % • 503 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant79 Kč96 % • 2 666 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč84 % • 624 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant45 Kč98 % • 1 897 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • Více variant89 Kč100 % • 1 686 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant39 Kč96 % • 2 395 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč96 % • 287 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč71 % • 18 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant69 Kč98 % • 2 183 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant89 Kč100 % • 55 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant49 Kč97 % • 853 recenzíDalší informace

Popis produktu

Kvalitní Smecta 3g por.plv.sus.30 za 315 Kč.   PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi Diosmectitum Přečtěte si pozorně tuto...

Parametry produktu

Příznaky
zácpa a průjem
Forma přípravku
rozpustné prášky
Množství
30 ks

Recenze

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  - funguje neomylně

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Skvělý pomocník při průjmu, hlavně pro malé děti.
  • Je lepší když je s příchutí pomeranče, hlavně kvůli malým dětem.
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • výborně zabírá u malých dětí

Parametry produktu

Příznaky
zácpa a průjem
Forma přípravku
rozpustné prášky
Množství
30 ks

Popis produktu

Kvalitní Smecta 3g por.plv.sus.30 za 315 Kč.  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SMECTA 3 g prášek pro perorální suspenzi

Diosmectitum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Lékaře vyhledejte vždy při průjmu malých dětí ve věku do 3 let.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.Co je přípravek SMECTA a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMECTA užívat 3.Jak se přípravek SMECTA užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek SMECTA uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK SMECTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Smecta je přírodní čištěný jíl s vysokou vazebnou kapacitou, jenž je schopen se vázat s hlenem sliznice zažívacího traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu a množství. Touto cestou chrání sliznici proti infekci a škodlivým látkám a umožňuje rychlejší uzdravení.

Současně je Smecta schopna vázat toxické látky produkované infekčním původcem průjmu.

Přípravek SMECTA se používá: k léčbě akutního průjmu u dětí od 2 let současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku (určeného k doplnění tekutin do organismu), a léčbě akutního průjmu u dospělých. k léčbě chronického (dlouhodobého) průjmu u dospělých. k potlačení bolestivých příznaků spojených s funkčním onemocněním střeva.

U akutního průjmu mohou přípravek užívat bez porady s lékařem děti od 3 let, dospívající a dospělí. U dětí mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte s lékařem.

U ostatních onemocnění přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SMECTA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek SMECTA

Jestliže jste alergický(á) na diosmektit nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku SMECTA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Opatrnosti je třeba při použití přípravku u pacientů, kteří v minulosti trpěli závažnou chronickou zácpou.

Jestliže trpíte akutním průjmem provázeným přítomností krve ve stolici nebo vysokou teplotou, nezahajujte léčbu tímto přípravkem a ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže příznaky přetrvávají déle než 2 dny, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. Lékaře vyhledejte vždy při průjmu malých dětí ve věku do 3 let.

Léčba akutního průjmu u dětí má být spojena se včasným podáním dostatečného množství tekutin k zabránění dehydratace (= ztráta tekutin). K doplnění tekutin do organismu u dětí se používá perorální rehydratační roztok.

Opakovaná krátkodobá léčba přípravkem Smecta se nedoporučuje.

Pokud se v krátké době průjem opakuje, kontaktujte lékaře.

U dospělých léčba obecně vyžaduje rehydrataci (=doplnění tekutin do organismu), a to zejména při závažném průběhu obtíží.

Množství podaných tekutin a způsob jejich podání je nutno přizpůsobit věku a stavu pacienta a závažnosti průjmu.

Děti a dospívající

Přípravek mohou užívat děti od 2 let a dospívající.

U malých dětí ve věku do 3 let se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek SMECTA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jelikož absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou ovlivnit míru nebo stupeň vstřebávání jiných léků, nedoporučuje se podávat jiné léky ve stejnou dobu jako přípravek SMECTA.

Přípravek SMECTA s jídlem a pitím

Přípravek Smecta se má podávat mezi jídly.

Obsah sáčku se před použitím rozpustí ve vodě nebo se důkladně zamíchá do dětské polotekuté stravy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek SMECTA se nedoporučuje podávat během těhotenství a v období kojení z důvodů opatrnosti, neboť nejsou dostupné dostatečné údaje o možném vlivu dalších složek jílu na plod a kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Informace o některých složkách přípravku

Přípravek SMECTA obsahuje glukózu a sacharózu (je součástí vanilkového a pomerančového aroma).

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK SMECTA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávkování je následující:

Léčba akutního průjmu:

U dětí od 2 let: doporučená dávka je 2 sáčky denně.

Na začátku akutního průjmu je možné dávku zdvojnásobit.

U dospělých: doporučená dávka je 3 sáčky. Na začátku akutního průjmu je možné dávku zdvojnásobit.

Léčba chronického průjmu a bolestivých příznaků spojených s funkčním onemocněním střeva:

U dospělých: obvykle 3 sáčky denně.

Způsob podání

Obsah sáčku se musí rozpustit těsně před použitím.

Způsob podání u dětí:

Obsah sáčku se rozpustí ve sklenici s 50 ml vody (například v kojenecké lahvi) nebo se důkladně zamíchá do dětské polotekuté stravy.

Způsob podání u dospělých:

Obsah sáčku se rozpustí v polovině sklenice vody.

Jestliže příznaky přetrvávají déle než 2 dny, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SMECTA, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Předávkování může vést k závažné zácpě nebo bezoáru (= "žaludeční kámen").

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SMECTA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) zácpa.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) kopřivka (vyrážka se svěděním).

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí reakce přecitlivělosti zahrnující kopřivku, vyrážku, svědění nebo angioedém (náhle vzniklý nezánětlivý otok kůže nebo sliznic).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 4, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK SMECTA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SMECTA obsahuje

Léčivou látkou je diosmectitum. Jeden sáček obsahuje diosmectitum 3 g.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát glukosy, sodná sůl sacharinu, vanilkové aroma (obsahuje maltodextrin, sacharosu, triacetin, vanilin, oxid křemičitý, ethanol a sojový lecithin), pomerančové aroma (obsahuje maltodextrin, sacharosu, silice oplodí sladkého pomeranče, arabskou klovatinu, diacetyltartrát-monodiacetylglycerolu, oxid křemičitý.

Jak přípravek SMECTA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek SMECTA je šedobílý až okrový jemný prášek s vůní vanilky. 1 balení obsahuje 30 sáčků.    

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

37zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
91 %
průměr z 76 hodnocení
5
63 ×
4
6 ×
3
4 ×
2
0 ×
1
3 ×
 • Nedoporučuje produkt

  60 %
  • Sice zabere, ale ne hned,oproti Endiaronu je to slabota.

  Příprava je složitější, čeká se na rozpuštění a chuťově je to nepoživatelné.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  - funguje neomylně

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Skvělý pomocník při průjmu, hlavně pro malé děti.
  • Je lepší když je s příchutí pomeranče, hlavně kvůli malým dětem.
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • výborně zabírá u malých dětí
 • , zakoupeno v Královéhradecká lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  Jde o účinný prostředek na střevní potíže. Na dovolené beru preventivně.

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  cena

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Doporučují i lékaři, na cesty jsem si už objednala gelové polštářky.

  Pomáhá, musí se ale užívat první dva dny 6 sáčků, další dny snížit na 3, jinak se efekt nedostaví :-)

 • , zakoupeno v Lékárna Bella

  Doporučuje produkt

  100 %

  Proti průjmům funguje.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  60 %
  • dcera používá pro dítě, a nemůže si vynachváli...u mě je to horší, asi budu mít poruchu někde jinde..
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • žádná chemie.... prostě jenom bahno ;-)
  • k požití je třeba vody