MUNDISAL ORM 87,1MG/G ORM GEL 1X8G

84 %
Volně prodejný léčivý přípravek - při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v ústní dutině, nosu nebo hltanu. Mundisal 87,1 mg/g orální gel cholini salicylas...
98 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (45)

Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 737 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 448 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta35 Kč99 % • 4 454 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 127 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 1 985 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč92 % • 355 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč96 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 57 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 674 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč100 % • 1 297 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 979 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč96 % • 1 464 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč90 % • 193 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč97 % • 2 903 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 272 100 recenzíShop roku 2023 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč90 % • 20 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta92 % • 38 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč98 % • 350 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta39 Kč95 % • 2 417 recenzíDalší informace

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v ústní dutině, nosu nebo hltanu. Mundisal 87,1 mg/g orální gel cholini salicylas...

Parametry produktu

Příznaky
afty
Forma přípravku
gely
Věk
pro děti

Recenze

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  SPOLEHLIVÝ EFEKT, ULEVÍ OD BOLESTI A LÉČÍ

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používám krátce

 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Používáme na dásně, když se miminku prořezávají zoubky. Myslím, že celkem uleví, malý je po aplikaci spokojený a dobře spinká. Nevím jenom, jak minku vyhovuje trochu štiplavá mentolová příchuť. Sama mám ale vyzkoušeno, že pomáhá i při bolestivých aftech. Celkově spokojenost.

Parametry produktu

Příznaky
afty
Forma přípravku
gely
Věk
pro děti

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v ústní dutině, nosu nebo hltanu. Mundisal 87,1 mg/g orální gel cholini salicylas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Mundisal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mundisal používat 3. Jak se přípravek Mundisal používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Mundisal uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Mundisal a k čemu se používá

Přípravek Mundisal se používá při bolestech, zánětech, podráždění, poranění nebo vředech v ústní dutině, nosu nebo hltanu.

Mundisal mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Přípravek Mundisal se po nanesení na postižené místo rychle vstřebává sliznicí a velmi účinně tlumí bolest. Útlum bolesti se dostaví 2-3 minuty po nanesení na bolestivé místo a trvá po dobu 2-3 hodin.

Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou teplotou, navštivte lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mundisal používat

Nepoužívejte přípravek Mundisal:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste mladší než 16 let a současně máte probíhající horečnaté onemocnění

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mundisal se poraďte se svým lékárníkem.

Tento přípravek obsahuje 382 mg 96% ethanolu v 1 g gelu.

Děti a dospívající do 16 let

V případě současně probíhajícího horečnatého stavu u dětí a dospívajících do 16 let se přípravek Mundisal gel nesmí podávat kvůli riziku Reyova syndromu. Reyův syndrom je velmi vzácný, život ohrožující syndrom, který postihuje mozek a játra. Typicky se objevuje po odeznění horečnatého stavu. Mezi projevy patří zvracení, bolest hlavy, poruchy vědomí.

Další léčivé přípravky a přípravek Mundisal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Salicyláty mohou zvyšovat účinek léků na ředění krve (antikoagulancií) a tlumit účinek léků k léčbě dny (urikosurik).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení by se měl přípravek používat s opatrností a podle pokynů lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při doporučeném dávkování přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.

Přípravek Mundisal obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 3. Jak se přípravek Mundisal používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, čistým prstem naneste asi 0,5-1 cm dlouhý proužek gelu (velikost hrášku) na postižené místo na sliznici a lehce vmasírujte. Množství gelu pro jednotlivou aplikaci nesmí být překročeno.

Gel se aplikuje 3-4x denně. Pokud to intenzita bolestivosti vyžaduje, můžete opakovat léčbu každé 2-3 hodiny.

Nesmí být překročen maximální počet 8-10 aplikací denně.

Gel se může nanášet na postižené místo před jídlem a před spaním.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle po dobu 7 dnů.

Použití u dětí a dospívajících do 16 let

Přípravek Mundisal se nesmí podávat dětem a dospívajícím ve věku do 16 let při současně probíhajícím horečnatém stavu kvůli riziku Reyova syndromu (viz bod 2 „Děti a dospívající do 16 let“).

Před prvním použitím otevřete tubu hrotem ve šroubovacím uzávěru.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mundisal, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití gelu vyhledejte ihned lékaře.

Předávkování salicyláty, označované jako salicylismus, se může vyskytnout při vysoké celkové dávce nebo dlouhodobé léčbě. Příznaky předávkování salicyláty zahrnují bolest hlavy, závrať, ušní šelest (tinitus), poruchy sluchu, zmatenost, dezorientaci, zvýšenou spavost, pocení, zvracení, průjem, horečku a zrychlené dýchání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): • pocit pálení sliznice

Následující nežádoucí účinky jsou považovány za skupinové nežádoucí účinky salicylátů

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • stažení průdušek projevující se ztíženým dýcháním, průduškové astma
 • žaludeční vřed, dvanáctníkový vřed
 • Reyův syndrom (u dětí a dospívajících do 16 let s horečnatým stavem)
 • prodloužení doby krvácení

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Mundisal uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření tuby přípravek spotřebujte do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mundisal obsahuje

Léčivou látkou je cholini salicylas.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, glycerol, ethanol 96 % (v/v), anýzová silice, levomenthol, natrium-cyklamát, čištěná voda.

Jak přípravek Mundisal vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mundisal je čirý viskózní bezbarvý až slabě nažloutlý gel vonící po anýzu.

Tuba obsahuje 8 g gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Wiedner Gürtel 13

Turm 24, OG 15 1100 Vídeň

Rakousko

Výrobce

Fidelio Healthcare Limburg GmbH

Mundipharmastrasse 2 65549 Limburg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Mundipharma GesmbH., Austria - organizační složka ČR

Karolínská 650/1

Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 4. 2020

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč98 % • 350 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 666 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

18zákazníků doporučuje produkt
4zákazníci nedoporučují produkt
84 %
průměr z 53 hodnocení
5
34 ×
4
11 ×
3
2 ×
2
3 ×
1
3 ×
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  SPOLEHLIVÝ EFEKT, ULEVÍ OD BOLESTI A LÉČÍ

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používám krátce

 • Nedoporučuje produkt

  20 %
  • obsahuje alkohol
  • neskutečně pálí
  • vůbec na afty nepomáhá

  Přiznám se, že vůbec nechápu ty pozitivní recenze. Já mám afty tak 2x do měsíce, takže jsem si už něco za ta léta vyzkoušel. Mundisal je ze všech prostředků naprosto nejhorší. Obsahuje alkohol, takže když ho na aftu nanesete, tak máte pocit, jak kdybyste si tam strčili zapálenou prskavku. Příšerná bolest.
  Gel vůbec na sliznici nedrží, takže ho máte za chvíli po celé puse. Nemá žádný znecitlivující účinek, takže se stejně moc nenajíte.
  Tubička nemá žádný dávkovač, ani prodloužený konec, takže si to musíte dát na prst, nebo na nějakou tyčinku a pak si to u zrcadla nanášet. Hrůza.
  A hojení je naprosto stejně rychlé, jako byste nepoužili vůbec nic (tzn. 7-9 dnů)
  Zlatý Kamistad, který vám tu aftu aspoň na 15 minut znecitliví, takže se můžete aspoň trochu najíst.
  Kupte si radši něco jiného, ušetříte si bolest i zklamání.

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč98 % • 350 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 666 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Používáme na dásně, když se miminku prořezávají zoubky. Myslím, že celkem uleví, malý je po aplikaci spokojený a dobře spinká. Nevím jenom, jak minku vyhovuje trochu štiplavá mentolová příchuť. Sama mám ale vyzkoušeno, že pomáhá i při bolestivých aftech. Celkově spokojenost.

 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Na afty jeden z nejlepších gelů.

 • , zakoupeno v Lékárna AVE

  Doporučuje produkt

  80 %
  • pomáhá při problémech v ústech
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  doporucuji

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Super na zoubky dětí, afty, poraněné dásně a ústní dutinu a lehčí záněty v ústech.
  • Malé balení. Mohlo by mít lepší uzávěr na přímé použití v ústech.

  Doporučuji.

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Pomáhá
  • Štípe

  Jsem spokojena používala jsem ho,když se mi udělal koutek,sice to chvilku štípalo,ale po pár sekundách mě to přestalo bolet a mohla jsem se v klidu najíst.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  s produktem mám dobré zkušenosti a mohu ho doporučit