LOPERON POR 2MG CPS DUR 20 I

TOP 1 v kategorii Volně prodejné léky

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

LOPERON POR 2MG CPS DUR 20 I

90 %
Volně prodejný léčivý přípravek - antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Příbalová informace: informace pro uživatele Loperon 2 mg tvrdé tobolky...
144 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (59)

Skladem • 1 varianta52 Kč97 % • 13 801 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 2 444 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 827 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 330 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč94 % • 4 705 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč95 % • 12 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 276 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 11 035 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 16 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč98 % • 8 377 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč96 % • 2 969 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 918 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč70 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč100 % • 45 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 88 415 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 2 039 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 806 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Příbalová informace: informace pro uživatele Loperon 2 mg tvrdé tobolky...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
zácpa a průjem
Forma přípravku
kapsle
Množství
20 ks
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Nej-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  skutečně funguje

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Vzdy pomohl,lepsi nez endiaron
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  zabírá dost dobře

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
zácpa a průjem
Forma přípravku
kapsle
Množství
20 ks
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Příbalová informace: informace pro uživatele

Loperon 2 mg tvrdé tobolky loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Loperon a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat 3. Jak se Loperon užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Loperon uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Loperon a k čemu se používá

Přípravek Loperon je antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek.

Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního průjmu. Dlouhodobé užívání u chronického průjmu je možné jen pod lékařským dohledem.

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat

Neužívejte Loperon − jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) − jestliže trpíte akutní úplavicí charakterizovanou krvavými průjmy a vysokou horečkou − jestliže trpíte zánětem tlustého střeva provázeným tvorbou vředů ve střevě (akutní ulcerózní kolitidou) − jestliže trpíte bakteriálním zánětem střeva (enterokolitidou) vyvolaným invazivními bakteriemi, např. salmonelou, shigellou nebo kampylobakterem; jedná se o infekční průjem, který obvykle bývá doprovázen dalšími příznaky (např. příměs krve ve stolici, horečka, bolest hlavy, nevolnost, zvracení) − jestliže trpíte zánětem střev vzniklým jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky (pseudomembranózní kolitidou) − jestliže Vám lékař sdělil, že ve Vašem případě je útlum pohybu střev na závadu z důvodu možného rozvoje závažných stavů, jako je neprůchodnost střev nebo výrazné chorobné 2/6 rozšíření tlustého střeva. Léčbu je nezbytné okamžitě ukončit a neprodleně kontaktovat lékaře, když se dostaví zácpa nebo vzedmutí břicha provázené zástavou odchodu plynů.

Přípravek Loperon se nesmí podávat dětem mladším než 2 roky.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Loperon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Loperon průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu.

Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin, a proto je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí. Ztrátu tekutin byste měl(a) nahradit dostatečným pitím (mnohem více, než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí.

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu dochází při léčbě přípravkem Loperon ke zlepšení stavu obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním přípravku Loperon poradit s lékařem. Pokud by se v průběhu užívání přípravku Loperon objevilo vzedmutí břicha, je potřeba léčbu neprodleně ukončit a vyhledat lékaře.

Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater. Je možné, že léčba přípravkem Loperon bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Léčbu přípravkem Loperon je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se náhlými, silnými bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů).

Neužívejte tento přípravek k jiným účelům, než k jakým je určen (viz bod 1) a nikdy neužívejte vyšší než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství loperamidu, léčivé látky přípravku Loperon, byly hlášeny závažné srdeční obtíže (příznaky zahrnují rychlý nebo nepravidelný srdeční tep).

Děti

Loperon není určen dětem mladším 2 let.

Další léčivé přípravky a Loperon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání loperamidu s chinidinem (užívaný k léčbě poruch srdečního rytmu nebo malárie), ritonavirem (užívaný k léčbě HIV), itrakonazolem, ketokonazolem (oba užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo gemfibrozilem (užívaný k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi) se významně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout.

Loperamid významně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu (užívaný k léčbě nadměrného močení) v krvi.

Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky přípravku Loperon snížit. Léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, mohou účinek přípravku Loperon zvýšit.

Přípravek Loperon s jídlem a pitím

Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Loperon se nedoporučuje podávat v těhotenství a období kojení. 3/6

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem o vhodných způsobech léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při průjmu se může objevit slabost, ospalost a závrať. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost.

Loperon obsahuje laktosu a sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se Loperon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky přípravku Loperon polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Doporučená dávka přípravku je:

Dávkování u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí od 6 let:

Akutní průjem:

Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Následně se užívá 1 tobolka (2 mg) po každé neformované (řídké) stolici.

Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Chronický průjem:

Při chronickém průjmu užívejte tento přípravek pouze na doporučení lékaře. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou obvykle 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně, pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně. Tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle docíleno udržovací dávkou 1 – 6 tobolek (2 – 12 mg hydrochloridu loperamidu).

Maximální denní dávka pro dospělé při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu). U dětí a dospívajících se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

Dávkování u starších pacientů:

U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při onemocnění ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při onemocnění jater: 4/6

Pokud trpíte poruchou funkce jater, přípravek Loperon užívejte jen po poradě s lékařem, neboť v tomto případě je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Lékař Vám rovněž sdělí, jakou dávku přípravku máte užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loperon, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loperon, ihned se obraťte na lékaře nebo nemocnici s žádostí o radu. Možnými příznaky jsou: zvýšená tepová frekvence, nepravidelný srdeční tep, změny Vašeho srdečního rytmu (tyto příznaky mohou mít potenciálně závažné, život ohrožující následky), svalová ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže s močením nebo oslabené dýchání.

Děti reagují na velká množství přípravku Loperon silněji než dospělí. Pokud dítě užije příliš mnoho přípravku nebo se u něj objeví některé z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě akutního průjmu

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):

Bolest hlavy, zácpa, pocit na zvracení, plynatost

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000):

Závrať, bolest v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, bolest v nadbřišku, zvracení, vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10000):

Vzedmutí břicha (abdominální distenze).

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let při léčbě chronického průjmu:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):

Závrať, zácpa, pocit na zvracení, plynatost.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000):

Bolest hlavy, bolest v břiše, nepříjemné pocity v břiše (abdominální diskomfort), sucho v ústech, trávicí obtíže. 5/6

Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh − reakce přecitlivělosti, anafylaktická reakce včetně anafylaktického šoku (závažná alergická reakce) a anafylaktoidní reakce. − ospalost, ztráta vědomí, ztuhlost, snížená úroveň vědomí, zvýšené napětí (hypertonie) a abnormality v koordinaci pohybů. − zúžení očních zornic. − střevní neprůchodnost (projevuje se bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě plynů), výrazné chorobné rozšíření tlustého střeva (megakolon, včetně toxického megakolon) a nepříjemné pocity na jazyku. − puchýřovité onemocnění kůže (včetně Stevens-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a erythema multiforme), otok obličeje, hrdla a končetin (angioedém), kopřivka a svědění. − zadržování moči. − únava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Loperon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co Loperon obsahuje

 • Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát
 • tělo tobolky: černý oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, sodná sůl patentní modře V (E 131).

Jak Loperon vypadá a co obsahuje toto balení

Loperon jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Tobolky jsou baleny do PP/Al nebo PVC/PVdC/Al bílého neprůhledného blistru, blistry jsou vloženy v krabičce.

Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek 6/6

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, Industriestrasse 25,

D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo

LEK S.A., 50 C Domaniewska Str., 02-672 Varšava, Polsko

S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Rumunsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, [email protected].

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 10. 2020

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 234 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

33zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
90 %
průměr z 72 hodnocení
5
59 ×
4
7 ×
3
4 ×
2
0 ×
1
2 ×
 • , zakoupeno v Nej-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  skutečně funguje

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Vzdy pomohl,lepsi nez endiaron
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  zabírá dost dobře

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 481 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 234 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Brněnská lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • není návykový a doopravdy funguje
  • Není hrazen pojišťovnou

  Doporučuji protože je účinný.Netvrdím ,ale že bude působit na každého.Nutno vyzkoušet.

 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • funguje vcelku spolehlivě
 • , zakoupeno v Brněnská lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  cena a je nenávykový

 • , zakoupeno v Brněnská lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  používá manželka, je spokojená

 • , zakoupeno v Brněnská lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  Manželce vyhovuje

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  .

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • rychlý účinek