LIVOSTIN NAS 0,5MG/ML NAS SPR SUS 1X10ML

80 %
LIVOSTIN nosní sprej, suspenze (levocabastini hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Livostin musíte...
206 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (59)

Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 1 145 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta129 Kč100 % • 27 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč68 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 1 686 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč96 % • 287 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč96 % • 2 666 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta100 % • 126 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč99 % • 4 407 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace

Popis produktu

LIVOSTIN nosní sprej, suspenze (levocabastini hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Livostin musíte...

Parametry produktu

Příznaky
alergie
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
spreje
Objem
10 ml
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  učinkuje a může se používat delší dobu, není návykový

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Nemam žádnou poznámku.
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  účinkuje

Parametry produktu

Příznaky
alergie
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
spreje
Objem
10 ml
Věk
pro dospělé

Popis produktu

LIVOSTIN nosní sprej, suspenze (levocabastini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Livostin musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Livostin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livostin používat 3. Jak se přípravek Livostin používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Livostin uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Livostin je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).

Nosní sprej Livostin se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění nosních obtíží, např. kýchání, rýmy, svědění nosu, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Livostin pokud jste přecitlivělý/á na kteroukoli složku přípravku. V případě, že si nejste těmito údaji jist, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Livostin je zapotřebí

Ledvinové poruchy:

Pokud trpíte onemocněním ledvin používejte nosní sprej Livostin pouze na základě doporučení Vašeho lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Livostin s jídlem a pitím není ovlivněno.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat Livostin.

V období kojení používejte nosní sprej Livostin pouze po poradě se svým lékařem.

Řízení motorových vozidel, obsluha strojů

Nosní sprej Livostin obvykle neovlivňuje bdělost, soustředění ani schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů. Pokud byste se však cítil ospalý, buďte opatrný při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Livostin

Nosní sprej Livostin obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ

Použití u dětí:

Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.

Použití u dospělých a dětí od šesti let:

Nosní sprej Livostin je vyráběn v lékové formě suspenze.

Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.

Obvyklé doporučené dávkování představuje pro dospělé a děti od šesti let dvě vstříknutí dvakrát denně do každé nosní dírky. Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vstříknutí opakovat třikrát nebo čtyřikrát denně. Léčba může pokračovat až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Návod k použití: 1. Před odstraněním uzávěru důkladně protřepejte obsah lahvičky. 2. Před prvním použitím odstraňte krycí víčko a jednou nebo dvakrát krátce stiskněte lahvičku, dokud se nevytvoří jemný sprej. 3. Důkladně se vysmrkejte. 4. Uchopte lahvičku, jak je zobrazeno na nákresu. Lehce předkloňte hlavu. Stiskněte jednu nosní dírku a zasuňte trysku do druhé. 5. Dvakrát vstříkněte a vdechněte stejnou nosní dírkou. 6. Postup opakujte dle pokynů 4 a 5 i při vstřikování do druhé nosní dírky.

Jestliže jste nedopatřením požil obsah lahvičky přípravku Livostin

V případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde, vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.

Informace určená lékařům v případě předávkování

Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i nosní sprej LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

K nežádoucím účinkům, které byly hlášeny u nosního spreje Livostin, patří:

 • . velmi časté: bolest hlavy
 • . časté: nevolnost, únava, bolest v nosu, zánět vedlejších nosních dutin, závratě, ospalost, bolest v krku, krvácení z nosu, kašel
 • . méně časté: celková nevolnost; podráždění, bolest, suchost v nosu; přecitlivělost, nepříjemný pocit v nosu, ucpaný nos, zúžení průdušek, ztížené dýchání,
 • . vzácné: neobvykle rychlý tlukot srdce; pocit pálení, nepříjemný pocit v nosu; otok nosní sliznice.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT

Nosní sprej Livostin uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-30 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co nosní sprej Livostin obsahuje

Léčivou látkou nosního spreje Livostin je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).

Livostin je vyráběn jako sterilní bílá suspenze v lahvičkách z plastické hmoty o obsahu 10 mililitrů s mechanickým dávkovačem a polypropylenovým chráničem. Jeden mililitr nosního spreje obsahuje 0,5 miligramu levokabastinu a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).

Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a čištěná voda.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5

 • tel.: 227 012 111
 • Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.3.2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls4008/2011

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

8zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
80 %
průměr z 24 hodnocení
5
13 ×
4
4 ×
3
6 ×
2
0 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  učinkuje a může se používat delší dobu, není návykový

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Nemam žádnou poznámku.
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  účinkuje

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  kvalitní antihistaminikum, s dobrou snášenlivostí

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  O.K.

 • Doporučuje produkt

  90 %
  • Účinný
  • Není omezena doba používání
  • Někdy se mi dostane z dutiny nosní do dutiny ústní.

  S tímto sprejem jsem velmi spokojená.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  účinný při alergii, velká spokojennost

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Jemný, nevtíravý, nepálí.