IBEROGAST POR GTT SOL 20ML

91 %
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu...
219 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Magistra.cz

Top nabídka

Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (55)

Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 11 348 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč97 % • 2 694 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 993 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 2 597 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč93 % • 364 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 1 784 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč99 % • 2 036 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč88 % • 36 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč10 133 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč99 % • 21 412 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 276 162 recenzíShop roku '23 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 110 565 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč97 % • 10 156 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 1 186 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč478 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč92 % • 249 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč197 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 520 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč100 % • 1 028 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 687 recenzíDalší informace

Popis produktu

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu...

Parametry produktu

Příznaky
trávení a žaludek
Forma přípravku
kapky
Objem
20 ml
Věk
pro dospělé

Recenze

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Dobrý při bolestech žaludku

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doopravdy pomáhá od křečí žaludku.

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  TEPRVE ZKOUŠÍM UČINEK

Parametry produktu

Příznaky
trávení a žaludek
Forma přípravku
kapky
Objem
20 ml
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.
 • Pokud se při akutních potížích do 2-3 dnů a při chronických potížích do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci : 1. Co je přípravek Iberogast a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast užívat 3. Jak se přípravek Iberogast užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Iberogast uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1.CO JE PŘÍPRAVEK IBEROGAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek pro poruchy zažívacího traktu, především poruchy funkce a motility žaludku a střev.

Tyto poruchy se projevují především příznaky jako je bolest žaludku, pocit plnosti, meteorismus, gastrointestinální křeče, nauzea a pálení žáhy. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Iberogast: -jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku - extrakt z čerstvé nati iberky hořké extrakt z andělikového kořene, heřmánkový extrakt, kmínový extrakt, extrakt z plodu ostropestřce mariánského, extrakt z meduňkového listu, extrakt z listu máty peprné, vlašťovičníkový extrakt a lékořicový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek není určen dětem do 6 let.

Upozornění a opatření:

Pokud v případě prvního užití Iberogastu příznaky nadále přetrvávají i po týdnu, měli byste se poradit s lékařem, aby vyloučil organické příčiny. V případě, že se příznaky zhoršují, zatímco užíváte Iberogast nebo jste zpozorovali nové příznaky, je důležité poradit se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Iberogast

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nejsou známy žádné interakce.

Přípravek Iberogast s jídlem a pitím:

Přípravek se má vypít s malým množstvím tekutiny před nebo při jídle

Těhotenství,kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro použití v těhotenství a období kojení nelze odvodit z dostupných údajů o toxicitě žádné nebezpečí.

Nicméně, přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek IBEROGAST nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Iberogast obsahuje ethanol (alkohol)

Tento léčivý přípravek obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu, tj. do 257 mg v jedné dávce 20 kapek, což odpovídá 6,5 ml piva nebo 2,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky.

Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí 3x denně 20 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování pro děti od 6 let stanoví lékař. Pokud neurčí jinak, obvyklé dávkování je 3krát denně 10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle.

Přípravek při akutních potížích užívejte bez porady s lékařem 2-3 dny, při chronických potížích 7 dnů. Pokud nedojde ke zlepšení stavu nebo problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře. Pokud se bolest břicha bude v průběhu 6 hodin zvětšovat nebo se přidá zvracení, zvracení krve (může se jevit jako hnědá), nezvykle tmavá či černá stolice, krev ve stolici, teplota nebo pocity slabosti, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast než jste měl(a), měli byste vzít další dávku přípravku Iberogast jak Vám doporučil Váš lékař nebo jak je uvedeno v příbalové informaci.

Žádné případy předávkování hlášeny k dnešnímu dni nebyly. V úvahu je pouze třeba vzít obsah alkoholu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Iberogast

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku. Vezměte si následující dávku dle příbalové informace nebo doporučení Vašeho lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých pacientů se ve velmi vzácných případech může projevit alergická reakce, jako je svědění kůže, dušnost nebo kožní reakce. V těchto případech přerušte užívání přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 5. JAK PŘÍPRAVEK IBEROGAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 250C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Spotřebujte do 8 týdnů po otevření.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Během skladování se může objevit slabý zákal nebo mírný snadno roztřepatelný sediment, který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Iberogast obsahuje:

Léčivé látky ve 100 ml přípravku:

Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5) extrahováno ethanolem 50% V/V 15,0 ml

Angelicae radicis extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

Matricariae extractum fluidum (1:2-4) extrahováno ethanolem 30% V/V 20,0 ml

Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 5,0 ml

Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml

Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5) extrahováno ethanolem 30% V/V 10,0 ml 1 ml odpovídá 20 kapkám

Pomocnou látkou je ethanol (jako součást extraktů).

Jak přípravek Iberogast vypadá a co obsahuje toto balení:

Tmavě hnědý roztok, čirý až slabě zakalený, charakteristického pachu.

Skleněná lékovka z tmavého skla s LDPE kapací vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistkou originality.

Balení obsahuje 20 (50 nebo 100) ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH, Havelstrasse 5, D64 295 Darmstadt, Německo

SUKL - 0089031

Farmakoterapeutická skupina - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina). Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina).

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 969 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 89 207 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 2 597 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 5 577 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

28zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
91 %
průměr z 64 hodnocení
5
53 ×
4
7 ×
3
2 ×
2
1 ×
1
1 ×

  Registrovaný uživatel

  Nedoporučuje produkt

  10 %
  • Pozor!!! Hrozí poškození jater. Na stránkách SÚKL jsou podrobné informace. Neužívat!

  V souvislosti s užíváním léčivého přípravku Iberogast byly hlášeny případy polékového poškození jater různé závažnosti (od zvýšení jaterních enzymů a bilirubinu v séru, přes výskyt polékové hepatitidy s ikterem, po ojedinělé případy selhání jater vyžadující provedení transplantace jater).!

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  Dobrý při bolestech žaludku

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doopravdy pomáhá od křečí žaludku.

  Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 969 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 89 207 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 2 597 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 5 577 recenzíDalší informace

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  TEPRVE ZKOUŠÍM UČINEK

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  výborný produkt, pomáhá na žaludeční nevolnosti, vyšší cena

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  dobré

  Registrovaný uživatel

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Účinkuje velmi dobře (za 3 dny plná úleva, za 5 dní jsem se pomalu vrátil k normální stravě).

  Velice mi pomohl při počínající gastritídě (bolest při polknutí jakékoliv tuhé stravy). Doporučeno v lékarně, vyzkoušeno a mohu doporučit.

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Účinkuje tak, jak je v příbalovém letáku

  Registrovaný uživatel

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Rychlá, účinná pomoc
  • Vyšší cena

  Tento produkt jsem si koupila na doporučení paní magistry v lékárně, poté, co jsem přišla s radou se svými problémy. Můžu všem doporučit. Již po jednom dni užívání jsem pociťovala zlepšení. první den jsem přípravek užila 3x, potom už je ráno a večer. Cítím se mnohem líp.

  Ověřený zákazník

  , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • rychle zabírá při zažívacích potížích