GUAJACURAN POR 200MG TBL OBD 30

81 %
Volně prodejný léčivý přípravek - se zlidňujícími účinky, usnadňuje vykašlávání. Užívání při napětí, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy, svalů. Guajacuran 200 mg...
174 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (51)

Skladem • 1 varianta69 Kč89 % • 56 746 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč68 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč99 % • 4 407 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč80 % • 413 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 1 959 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč98 % • 1 897 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč96 % • 287 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč100 % • 1 296 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta92 % • 31 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč96 % • 1 011 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč86 % • 347 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta39 Kč96 % • 2 395 recenzíDalší informace

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - se zlidňujícími účinky, usnadňuje vykašlávání. Užívání při napětí, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy, svalů. Guajacuran 200 mg...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Nezpůsobí útlum ani není návykový.

  Dobrý pro zklidnění a odstranění nervozity a obav.

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  funguje

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • účinkuje viz příbalový leták
  • drahý

  spokojen

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - se zlidňujícími účinky, usnadňuje vykašlávání. Užívání při napětí, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy, svalů. Guajacuran 200 mg obalené tablety guaifenesinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat 3. Jak se přípravek Guajacuran užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Guajacuran je guaifenesin. Přípravek Guajacuran se používá k usnadnění vykašlávání při zahlenění a k úlevě napětí kosterního svalstva, včetně zvýšeného napětí šíjových svalů.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. U dětí od 6 do 12 let se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat

Neužívejte přípravek Guajacuran

 • jestliže jste alergický(á) na guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové onemocnění charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností).
 • pokud jste těhotná.

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Upozornění a opatření 2

Dětem od 6 do 12 let se přípravek podává pouze na doporučení lékaře, zejména pokud trpí chronickým kašlem, mají astma a/nebo akutní astmatický záchvat.

Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek přípravku Guajacuran je zvyšován působením lithia (užívá se k léčbě některých duševních onemocnění) a hořčíku. Přípravek Guajacuran zvyšuje účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové užívaných obvykle k léčbě bolesti; zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, přípravků užívaných ke zklidnění (sedativa) a celkových anestetik (způsobující znecitlivění). Zvyšuje i účinek myorelaxancií (léky uvolňující svalové napětí). Přípravek Guajacuran se nemá užívat současně s látkami, které tlumí vykašlávání.

Přípravek Guajacuran s jídlem, pitím a alkoholem

Po dobu léčby přípravkem Guajacuran se nedoporučuje pít alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje tlumivé účinky přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství.

Není známo, zda se guaifenesin vylučuje do mateřského mléka. Proto se guaifenesin nemá užívat v období kojení. Lékař rozhodne, zda můžete přípravek Guajacuran užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Guajacuran může ve vyšších dávkách nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Guajacuran obsahuje laktózu, sacharózu a sodík.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Guajacuran užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let obvykle užívají 3-5krát denně 1 tabletu, ve výjimečných případech 2 tablety. Maximální denní dávka je 2 400 mg (12 tablet).

Dětem ve věku 6-12 let se podává 2-3 krát denně 1 tableta.

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Jestliže se Vaše obtíže nezlepší během 3 dnů nebo dojde ke zhoršení Vašeho stavu, obraťte se na svého lékaře. Pokud Vaše obtíže přetrvávají déle než 7 dní nebo se znovu objeví, přípravek dále neužívejte a poraďte se s lékařem. 3

Jestliže jste užil(a) více přípravku Guajacuran, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Guajacuran

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • závrať,
 • ospalost,
 • bolest hlavy,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • průjem,
 • lehká svalová slabost,
 • únava.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • lehké kožní projevy,
 • přechodné snížení shlukování krevních destiček.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): - ledvinové kameny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 4 5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Guajacuran obsahuje

 • Léčivou látkou je guaifenesinum. Jedna obalená tableta obsahuje guaifenesinum 200 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sacharóza, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-tristearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, oxid titaničitý, sodná sůl karmelózy, smaragdová zeleň, směs bílého a karnaubského vosku, arabská klovatina.

Jak přípravek Guajacuran vypadá a co obsahuje toto balení

Světle zelená obalená tableta o průměru 11,2 mm.

Velikost balení: 30 a 50 obalených tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 10. 2020

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

41zákazníků doporučuje produkt
4zákazníci nedoporučují produkt
81 %
průměr z 111 hodnocení
5
69 ×
4
17 ×
3
16 ×
2
2 ×
1
7 ×
 • Guajacuran je dostupný v několika různých verzích, nejčastěji se však předepisují potahované tablety.

  Zobrazit celou recenzi na 1t.cz

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Rostlinný produkt.
  • Širší použití.....
  • Rozptyl ceny léku, 79-99 korun.......

  Trpím na každodenní raní bolest za krkem a hlavy, nejdřív jsem používal Ataralgin před spaním, na doporučení pana doktora z lékárny jsem vyzkoušel Guajacuran, naprosto předčil má očekávání.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Nezpůsobí útlum ani není návykový.

  Dobrý pro zklidnění a odstranění nervozity a obav.

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  funguje

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • účinkuje viz příbalový leták
  • drahý

  spokojen

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Pomáhá mi uvolnit krční svaly při dlouhodobém stresu a tím snížit bolesti hlavy.
  • Na přírodní bázi.
 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • odpovídá popisu v příbalovém letáku
  • docela drahý

  ok

 • 20 %
  • Skončil jsem v nemocnici pro silnou alergickou reakci, silné svědění celého těla, dusil jsem se a dočasně jsem téměř oslepl... Tak nevím, nechci odrazovat a škodit !?
 • 50 %
  • svaly asi uvolnil, krk povolil
  • ale...zavrate od rana a cele dopoledne, k nesneseni...

  nemam odvahu vzit si ho znovu

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Pomáhá pro uklidnění
  • Nevím