FENISTIL DRM 1MG/G GEL 1X50G

94 %
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FENISTIL gel (Dimetindeni maleas) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,...
301 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (44)

Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta85 Kč68 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč100 % • 43 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč80 % • 413 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 87 406 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 55 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč96 % • 1 011 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč84 % • 189 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 972 recenzíDalší informace

Popis produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FENISTIL gel (Dimetindeni maleas) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
alergie
Určení
univerzální
Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  vyhovuje nám

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Opravdu účinný na Štípance a i na svědění
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Výborný na tišení bolesti po bodnutí hmyzem

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
alergie
Určení
univerzální
Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Popis produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FENISTIL gel (Dimetindeni maleas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.Co je Fenistil a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil používat 3.Jak se Fenistil používá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak Fenistil uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil

Fenistil je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v gelu je silné antihistaminikum. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým pocitem.

Fenistil se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.

Jak Fenistil účinkuje

Fenistil zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože gel prostupuje snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil má také lokální anestetický účinek.

Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil jestliže

Jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Fenistil.

Děti: u kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Další léčivé přípravky a Fenistil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fenistil nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Fenistilu

Fenistil obsahuje:

Benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

Propylenglykol, který může způsobit místní podráždění kůže. 3. JAK SE FENISTIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a maxima dosahuje po 2-4 hodinách.

Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Použití u dětí (od 6 měsíců věku)

U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout) suchá kůže, pocit pálení kůže, alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem "Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil obsahuje

Léčivou látkou je dimetindeni maleas. 1 gram gelu obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.

Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 974 P, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, propylenglykol, čištěná voda.

Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení

Fenistil je chladivý bezbarvý nemastný gel, bez zápachu.

Hliníková tuba, PE uzávěr, krabička.

Velikost balení: 30, 50 a 100 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika. email: [email protected]

Výrobce

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

 • Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2016.
 • DZ: 7.9.2016 (č.j. 196146/2016, 172601/2016)

   SUKL 0173498  

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminika pro lokální aplikaci.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 853 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

20zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
94 %
průměr z 28 hodnocení
5
24 ×
4
2 ×
3
2 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  vyhovuje nám

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Opravdu účinný na Štípance a i na svědění
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Výborný na tišení bolesti po bodnutí hmyzem

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 381 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 853 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Dobře se roztírá, štípnutí přestane svědit.
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Vždy se hodí.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Vždy účinný
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Fenistil gel používáme hlavně přes léto na Štípance po silnějším sluníčku, popálení od kopřiv. Příjemně chladí. A uklidňuje kůže.

 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Velké balení,nízká cena.
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • mám tento produkt dlouhodobě osvědčen
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • rychle funguje
  • nevím