ENGYSTOL POR TBL NOB 50

91 %
Příbalová informace: informace pro pacienta Engystol tablety Homeopatický léčivý přípravek Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg, Vincetoxicum...
153 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (52)

Skladem • 1 varianta79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 1 145 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč66 % • 158 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč68 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč96 % • 287 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč100 % • 1 686 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 2 422 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč96 % • 2 666 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč80 % • 413 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč96 % • 1 011 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč86 % • 347 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč89 % • 668 recenzíDalší informace

Popis produktu

Příbalová informace: informace pro pacienta Engystol tablety Homeopatický léčivý přípravek Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg, Vincetoxicum...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Množství
50 ks

Recenze

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Užívám od podzimu jako prevenci proti chřipce. Budu užívat dál, protože se mi produkt osvědčil.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používáme pravidelně od prvních příznaků.

 • , zakoupeno v Lékárna Krupská

  Doporučuje produkt

  100 %
  • jako prevence mne uchránil celou zimu od viróz

  jako prevence je dobrý před virózami a potížemi při nachlazení, fungoval celou zimu

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Množství
50 ks

Popis produktu

Příbalová informace: informace pro pacienta

Engystol tablety

Homeopatický léčivý přípravek

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Engystol a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat 3. Jak se Engystol užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Engystol uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Engystol a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění závažnosti a délky trvání příznaků virových infekcí, obzvlášť u nachlazení a chřipkových onemocnění, a to podporou imunitního systému.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat

Neužívejte Engystol - Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Engystolu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Engystol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 2

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Engystol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Engystol obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se Engystol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta 3x denně. Při akutních potížích 1 tabletu každou ½ až 1 hodinu až 12x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Použití u dětí:

Děti do 2 let věku: 1 tableta 1x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 4x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 1x denně po dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku od 2 do 5 let: 1 tableta 1-2x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 6x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku od 6 do 11 let: 1 tableta 2x denně. Při akutních obtížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 8x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Způsob podání

Tableta se nechá rozpustit v ústech a poté se spolkne. Pro děti je možné tabletu rozdrtit a nechat rozpustit v malém množství vody. Tento léčivý přípravek se má užívat mimo jídlo.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více Engystolu, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Engystol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce (např. vyrážka, svědění nebo zarudnutí kůže) a zažívací potíže (např. mírné bolesti břicha).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Engystol uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Engystol obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30,

Sulfur D4, Sulfur D10. 1 tableta obsahuje:

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg

Sulfur D4 37,5 mg

Sulfur D10 37,5 mg

Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearát, monohydrát laktózy.

Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení

Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez zápachu. Bílý, polypropylenový obal s polypropylenovým uzávěrem. 4

Velikost balení: 50, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr.Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 2. 2019

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 103 425 recenzíShop roku 2022 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 853 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

26zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
91 %
průměr z 50 hodnocení
5
40 ×
4
7 ×
3
1 ×
2
1 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Užívám od podzimu jako prevenci proti chřipce. Budu užívat dál, protože se mi produkt osvědčil.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používáme pravidelně od prvních příznaků.

 • , zakoupeno v Lékárna Krupská

  Doporučuje produkt

  100 %
  • jako prevence mne uchránil celou zimu od viróz

  jako prevence je dobrý před virózami a potížemi při nachlazení, fungoval celou zimu

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 103 425 recenzíShop roku 2022 - VítězDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 853 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Benediktin

  Doporučuje produkt

  100 %

  pro dítě není problém cucat, dobrá chuť.

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  tento homeopatický přípravek beru na zlepšení imunity už opakovaně a doufám, že opět nezklame.

 • , zakoupeno v Pro-léky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Dobrá zkušenost.

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • výborné homeopatikum

  lepší nežli očkování proti chřipce!!

 • , zakoupeno v Apotek.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Umí zastavit v počátečním stavu virozu

  Výborný lék

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Osvedceny pri virozach a nachlazeni.
  • Nic

  Doporucuji, opravdu pomaha.

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  vyborny pri infekcich