DIOZEN POR 500MG TBL FLM 120

TOP 28 v kategorii Volně prodejné léky

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

DIOZEN POR 500MG TBL FLM 120

68 %
Kvalitní Diozen 500mg tbl.flm.120 za 333 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIOZEN 500 mg potahované tablety Diosminum micronisatum Přečtěte si pozorně tuto...
325 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (54)

Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 330 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč94 % • 4 705 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč98 % • 8 377 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 88 415 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 11 035 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 415 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 16 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 108 708 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 276 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 1 252 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 1 772 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč70 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč95 % • 981 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč88 % • 244 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč96 % • 449 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč95 % • 359 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 60 recenzíDalší informace

Popis produktu

Kvalitní Diozen 500mg tbl.flm.120 za 333 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIOZEN 500 mg potahované tablety Diosminum micronisatum Přečtěte si pozorně tuto...

Parametry produktu

Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Užívám již dlouho. 3 měsíce beru denně 2 tablety a pak si dám 3 měsíce pauzu. Musím říci že tento postup mi velmi vyhovuje a cítím se dobře. Na mé problémy je výborný.

Parametry produktu

Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Kvalitní Diozen 500mg tbl.flm.120 za 333 Kč. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DIOZEN 500 mg potahované tablety

Diosminum micronisatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 15 dnů v případě chronické žilní nedostatečnosti nebo do 7 dnů v případě hemoroidů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.Co je Diozen a k čemu se užívá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diozen užívat 3.Jak se Diozen užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak Diozen uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE DIOZEN A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Diozen je přípravek, který zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév. Omezuje tvorbu otoků a má protizánětlivý účinek.

Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin, která se projevuje pocitem tíhy v nohou, bolestí, nočními křečemi v nohou, otokem, zvětšením, zprohýbáním a vakovitým vychlípením povrchových žil (tzv. křečovými žilami), změnami souvisejícími s poruchou výživy tkání, jako např. vyšší zranitelností, sníženou hojivou schopností, narušeným růstem nehtů, mizením chloupků, vznikem bércového vředu. V případě výskytu známek poruch výživy končetiny nebo rychlého rozvoje otoku končetiny doprovázeného bolestivostí se vždy o léčbě poraďte s lékařem, neboť se může jednat o příznaky závažnějšího postižení.

Přípravek se také užívá u dospělých pacientů k léčbě hemoroidů (tj. uzlovitých žilních rozšířenin v oblasti konečníku). Hemoroidy vznikají zpravidla dlouhodobým zvýšením tlaku na žíly v oblasti konečníku, které vedou k rozšíření, zduření, krvácení až vyhřeznutí žil v dolní části konečníku. Hemoroidy doprovází svědění, bolest či krvácení v oblasti konečníku a potíže s vyprazdňováním. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIOZEN UŽÍVAT

Neužívejte Diozen

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Hemoroidy

Pokud příznaky hemoroidů nevymizí do 15 dnů, je třeba se poradit s lékařem. Podávání přípravku Diozen u léčby příznaků akutních hemoroidů nevylučuje léčbu dalších onemocnění konečníku.

Pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoli na pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve svého lékaře.

Chronická žilní nedostatečnost

Tato léčba je nejúčinnější v kombinaci se zdravým životním stylem. Vyvarujte se účinků slunečního záření a tepla, dlouhého stání a nadváhy. Chůze a nošení podpůrných punčoch podporuje krevní oběh.

Pokud máte jakékoliv další otázky, obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Děti a dospívající

Přípravek Diozen není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Diozen

Interakce nejsou dosud známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Diozen s jídlem a pitím

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Diozen neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 3. JAK SE DIOZEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

 • Při léčbě chronické žilní nedostatečnosti: užívají se 2 tablety 1x denně nebo 1 tableta 2x denně.
 • Při hemoroidech: 2 tablety 3x denně při jídle po dobu prvních 4 dnů, poté 2 tablety 2x denně po dobu následujících 3 dnů. Následně se užívají 2 tablety 1x denně nebo 1 tableta 2x denně.

Tablety užívejte při jídle, zapijte je sklenicí vody. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Délka léčby

Chronická žilní nedostatečnost:

Pokud se do 15 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem lze přípravek užívat nejdéle 3 měsíce.

Hemoroidy:

Pokud se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud příznaky hemoroidů nevymizí do 15 dnů, je třeba se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diozen, než jste měl(a)

Předávkování je málo pravděpodobné. Mohly by být pozorovány pouze mírné zažívací obtíže. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Diozen

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost možných nežádoucích účinků jmenovaných níže je definovaná na základě následujících zvyklostí: velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10), časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000), není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit).

Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Časté nežádoucí účinky

Průjem, obtíže při trávení, nevolnost, zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

Zánět tlustého střeva, únava a ospalost, nespavost, křeče, bušení srdce.

Vzácné nežádoucí účinky

Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu, vyrážka, svědění, kopřivka.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

Bolest břicha, izolovaný otok obličeje, rtů, víček, otoky nohou a rukou. Výjimečně Quinckeho edém (náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK DIOZEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Diozen obsahuje

Léčivou látkou je diosminum micronisatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje diosminum micronisatum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A, mastek, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety obsahuje hypromelosu 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172), glycerol, červený oxid železitý (E172), natrium-lauryl-sulfát.

Jak Diozen vypadá a co obsahuje toto balení

Diozen je růžovo-béžová oválná, bikonvexní, potahovaná tableta s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Diozen je v PVC/Al blistrech  120 tablet.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč100 % • 359 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

5zákazníků doporučuje produkt
3zákazníci nedoporučují produkt
68 %
průměr z 8 hodnocení
5
4 ×
4
0 ×
3
2 ×
2
1 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Užívám již dlouho. 3 měsíce beru denně 2 tablety a pak si dám 3 měsíce pauzu. Musím říci že tento postup mi velmi vyhovuje a cítím se dobře. Na mé problémy je výborný.

 • Pokud vás trápí potíže s cévami nebo hemoroidy, může se vám hodit recenze na Diozen, který dokáže s těmito obtížemi pomo...

  Zobrazit celou recenzi na 1t.cz

 • Nedoporučuje produkt

  50 %

  Nevím, jak je možné, když je to registrovaný léčivý přípravek, že jeho účinnost je tak nízká. Oproti detralexu, který mi na bolavé a oteklé nohy pomohl zkouším diozen, po několika užitích mě ale ty nohy tak bolí, že se vracím k detralexu, jelikož nemůžu ani normálně fungovat na směnách. Případně vyzkouším cilkanol, u kterého vím, že byl na předpis a zabírá také, diozen tedy ale zklamal.

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč97 % • 515 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč100 % • 359 recenzíDalší informace
 • Nedoporučuje produkt

  10 %
  • Nic
  • Vše

  Koupil jsem Diozen 500mg 120 tablet dle zdejší recenze hlavně mně zaujala recenze že po jedom dávkování bolest hemoroidů hned ustoupila , já aktuálně jsem užil asi polovinu z balíčku a ani známka zlepšení , můj lékař proktolog operaci odmítl tak 2 roky trpím jako zvíře hemoroidy + anální fisura. Tak nevím zdali dál dusit tělo Diozenem nebo je hodit do koše. Vyzkoušel jsem snad úplně všechno a nic snad jen zbývá dilatace.

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Bral jsem to jako podpůrnou léčbu při covidu jako prevenci embolie.
  • Nicméně účinek se projevil úplně jinde, po první tabletce zcela vymizely mé dlouholeté problémy s hemeroidy, které žádná mastička vyřešit neuměla.
  • Na hemeroidy doporučuji!!!
 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Zabira lepe nez Detralex
  • Místo predrazeneho Detralexu a obsahuje totez vcetne toho ze jde o lek
  • Vetsi baleni jsou zvyhodnena cenou
  • Male baleni 30tabletek se cenove vubec nevyplati

  Na doporuceni lekare jsem presla z Detralexu na Diozen a nezaznamenala zadny pokles ucinku. Naopak citim vetsi ulevu (nocni krece jsou pryc). Cenove mi tohle vyhovuje lepe a lekar mi sdelil ze mi to sice muze predepsat na recept 160tablet ale ze si mohu mensi baleni , treba 120, koupit volne v lekarne. Za mne jasna volba

 • Nedoporučuje produkt

  30 %
  • Cena
  • Nepomohl

  Tři měsíce - dvakrát denně při mé váze 55 kg... Nohy mám večer nalité a bolavé stejně jako když jsem nic neužívala. Za mě zklamání.

 • Doporučuje produkt

  60 %
  • Žádné zlepšení jsem nezaznamenal. Jsem po 2 trombozách.Poprvé v pravé holeni a po ukončení ročního léčení se po 2 letech vrátila do levého stehna.(2x plicní embolie)
  • Užíval jsem lék asi moc dlouho,zhruba půl roku. Nastalo silné bušení srdce a při domácím měření tlaku OMRON M6 ukazoval arytmii. Po vysazení DIOZENU po týdnu se to začalo srovnávat.

  Užívat maximálně 3 měsíce.
  Moje blbost že jsem to bral tak dlouho.
  Cena lepší jak Detralex.

 • Doporučuje produkt

  90 %
  • Konečně něco místo Detralexu.
  • V lékárně lze koupit bez receptu.
  • lék, žádný výživový doplněk!
  • cena
  • 30 tablet se cenově nevyplatí