CALCIUM PHARMAVIT POR 500MG TBL EFF 20

91 %
Volně prodejný léčivý přípravek - tablety ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Příbalová informace: informace pro uživatele Calcium...
115 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Magistra.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (47)

Skladem • 1 varianta45 Kč94 % • 4 705 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč92 % • 16 320 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč97 % • 13 801 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 11 035 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 276 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta95 % • 44 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 918 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč100 % • 45 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 415 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta74 Kč100 % • 817 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 88 415 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč88 % • 244 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč95 % • 359 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč98 % • 8 377 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč96 % • 449 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta35 Kč97 % • 4 484 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč94 % • 1 472 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč100 % • 1 023 recenzíDalší informace

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - tablety ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Příbalová informace: informace pro uživatele Calcium...

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
šumivé tablety
Objem
125 ml
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • v tekutém stavu lepší než tablety
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • funguje
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  - pozitivní účinek

Parametry produktu

Výrobce
Forma přípravku
šumivé tablety
Objem
125 ml
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - tablety ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcium Pharmavit 500 mg šumivé tablety calcii carbonas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat 3. Jak se Calcium Pharmavit užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá

Calcium Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu.

Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také hojení zlomenin.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat

Neužívejte Calcium Pharmavit:

 • jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny,
 • jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči,
 • jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při předávkování vitaminem D),
 • jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcium Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin.

Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.

Další léčivé přípravky a Calcium Pharmavit

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vápník může zesilovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě nedostatečné srdeční činnosti, např. digoxin). Vápník snižuje účinek vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A a D) a některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu), protože snižuje jejich vstřebávání. Pokud je podávání těchto antibiotik nutné, musí být mezi užitím kalcia a antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským dohledem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Calcium Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje sodík

Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 3. Jak se Calcium Pharmavit užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně.

Použití u dětí a dospívajících

Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu.

Způsob podání

Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte.

Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem.

Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium Pharmavit, než jste měl(a)

Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium Pharmavit

Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Calcium Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcium Pharmavit obsahuje

Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).

Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma.

Jak Calcium Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení

Calcium Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce.

Balení obsahuje 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 3. 2020

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 481 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 106 901 recenzíShop roku '23 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 918 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

10zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
91 %
průměr z 24 hodnocení
5
20 ×
4
1 ×
3
2 ×
2
1 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • v tekutém stavu lepší než tablety
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • funguje
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  - pozitivní účinek

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 481 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč97 % • 10 032 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 106 901 recenzíShop roku '23 - VítězDalší informace
  Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 918 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • výhoda
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • S rozpustnými tabletami se lépe dodržuje pitný režim
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  Opravdu funguje

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • cena
  • -

  cena, výdejní místa

 • , zakoupeno v Lékárna doktorka

  Doporučuje produkt

  100 %
  • nejlepší na trhu bez přídavných věcí

  nejlepší čistý vápník na trhu co do ceny i chuti

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  60 %

  splnil mé očekávání

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • 100%

  doporučuji