AULIN DRM 30MG/G GEL 100G

82 %
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel...
222 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (56)

Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč89 % • 56 746 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 740 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč96 % • 287 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta92 % • 31 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč95 % • 2 800 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč84 % • 189 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 2 422 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč99 % • 4 407 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta75 Kč100 % • 503 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč98 % • 1 897 recenzíDalší informace

Popis produktu

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel...

Parametry produktu

Příznaky
bolest
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
gely

Recenze

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Jediné, z mnoha vyzkoušených, zabírá alespoň částečně na bolesti kloubů.
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  je vhodný na namazání na bolestivá místa, vyvrknutí, bolest ramene, zad atd.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Okamžitá pomoc při bolesti 93 leté osoby

Parametry produktu

Příznaky
bolest
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
gely

Popis produktu

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek AULIN gel a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AULIN gel používat 3. Jak se přípravek AULIN gel používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek AULIN gel uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK AULIN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš léčivý přípravek se jmenuje Aulin gel. Přípravek obsahuje léčivou látku zvanou nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky (NSAID).

Aulin gel je určen k úlevě od bolesti a otoků při: poranění měkkých tkání (jako je podvrtnutí, vymknutí, naražení, úraz provázený výronem), u poranění šlach zvaných akutní poúrazový zánět šlach. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AULIN

GEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek AULIN gel jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (vyjmenovány v bodě 6), jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aspirin či jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), v místě, kde máte poraněnou kůži, otevřenou ránu či hnisavé projevy na kůži, jestliže jste mladší 12 let.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nepoužívejte přípravek Aulin gel. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AULIN gel je zapotřebí

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat: jestliže máte astma, jestliže máte vážné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem, jestliže trpíte krvácením do žaludku nebo máte žaludeční vřed, 2/3 jestliže máte poruchu srážlivosti krve, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Při zevním použití přípravku AULIN gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými celkově podávanými léčivými přípravky. Neaplikujte na kůži spolu s jinými lokálně (místně) používanými přípravky.

Těhotenství a kojení

Přípravek AULIN gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku AULIN gel

Váš léčivý přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216). Tyto látky mohou způsobit alergické reakce, které se mohou objevit ihned nebo v průběhu několika dnů. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN GEL POUŽÍVÁ

Přípravek používejte vždy dle pokynů této příbalové informace, svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku použít

Množství použitého gelu závisí na velikosti bolestivého či oteklého místa.

Obvyklé množství je 3 g gelu (což odpovídá 6 7 cm vytlačeného pruhu gelu).

Aplikujte gel 2 3× denně.

Používejte gel po dobu 7 14 dnů. Pokud při léčbě poranění nedojde k ústupu obtíží do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Pokud si nejste jistý(á), jaké množství přípravku použít, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Používání přípravku

Vmasírujte gel do bolestivé a oteklé oblasti. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Přípravek není určen pro vnitřní užití. Při náhodném požití přípravku okamžitě kontaktujte lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.

Neaplikujte gel na poraněnou kůži, máte-li řeznou ránu, odřeninu nebo infekční onemocnění kůže.

Přípravek by se neměl dostat do očí. V případě náhodného kontaktu je třeba oči vypláchnout čistou vodou.

Neaplikujte jiné krémy nebo masti na již ošetřenou kůži, mohlo by to ovlivnit účinnost vašeho léčivého přípravku.

Nevystavujte ošetřenou kůži přímému slunečnímu záření nebo záření v soláriích. Vaše kůže je více než obvykle náchylná ke spálení.

Nepřekrývejte ošetřenou kůži vzduchotěsnými nebo vodotěsnými obvazy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AULIN gel než jste měl(a)

Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.

Pokud omylem dojde k požití přípravku AULIN gel, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AULIN gel

Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete. Pak pokračujte v zavedeném dávkování. Nezvyšujte množství gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 3/3

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AULIN gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.

Přestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví alergická reakce.

Příznakem alergické reakce může být otok tváře, rtů, jazyka či hrdla nebo potíže s dýcháním.

Přestaňte přípravek používat, pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Svědění, zčervenání kůže nebo vyrážka na kůži (tyto nežádoucí účinky jsou časté)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK AULIN GEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek AULIN gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Po použití vždy tubu ihned uzavřete.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek AULIN gel obsahuje

Léčivou látkou je nimesulidum. Jeden gram gelu obsahuje 30 mg nimesulidu.

Pomocnými látkami jsou čištěná voda, diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol- oktanodekanoát, karbomery, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216).

Jak přípravek AULIN gel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek AULIN gel je perleťový (opalescentní) světle žlutý gel dostupný v tubách s obsahem 15 g, 30 g, 50 g a 100 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce:

MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika ve spolupráci s Helsinn Birex Pharmaceuticals

Limited

SUKL - 0066046

Farmakoterapeutická skupina - Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů. Nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

14zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
82 %
průměr z 28 hodnocení
5
15 ×
4
8 ×
3
4 ×
2
0 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Jediné, z mnoha vyzkoušených, zabírá alespoň částečně na bolesti kloubů.
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  je vhodný na namazání na bolestivá místa, vyvrknutí, bolest ramene, zad atd.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Okamžitá pomoc při bolesti 93 leté osoby
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  60 %

  Proti bolesti funguje, ale nevím jestli léčí. Teď mám pauzu dva týdny a pak zkusím znovu nasadit léčbu. Snažím se vyléčit golfový loket stouhle mastí - kombinací s tejpy a fyzioterapií. A nejít na operaci. Tak uvidíme :0)

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  60 %

  podobných produktů je velmi mnoho, nemohu hodnotit

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  doporucuji

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  70 %
  • na bolest
  • vtíratelnost

  dobrý jako ibalgin

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • jeden z nejkvalitnějších produktů svého druhu na trhu
  • cena:-)

  kvalitní výrobek

 • Nedoporučuje produkt

  20 %
  • rychlo sa vstrebe
  • absolutne nepomaha ani proti bolesti, ani proti stuhnutosti ani nelieci. Uplne zbytocna vec. Mozno pouzit mozno tak na stuhnute svaly to je cele.

  Radsej Voltaren ako toto

 • , zakoupeno v Benu.cz

  50 %
  • nic
  • nic

  Stejný jako ostatní obdobné-bez účinku.