ATARALGIN POR 325MG/130MG/70MG TBL NOB 50

94 %
Unikátní kombinace aktivních složek Paracetamol je účinné analgetikum, velmi šetrné k zažívacímu traktu Guaifenesin zvyšuje vstřebávání paracetamolu a tím zrychluje nástup...
230 Kč
Skladem
Doporučená nabídka Bačkůrky.eu
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (1)

Skladem • 1 varianta100 % • 126 recenzíDalší informace

Popis produktu

Unikátní kombinace aktivních složek Paracetamol je účinné analgetikum, velmi šetrné k zažívacímu traktu Guaifenesin zvyšuje vstřebávání paracetamolu a tím zrychluje nástup...

Parametry produktu

Příznaky
chřipka a nachlazení
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Při bolestech jak zad i hlavy dobře funguje

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  proti bolesti bez vedlejsich ucinku

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používám na bolesti krční páteře a hlavy. Úleva nastoupí během krátké doby. Po užití léku mě nebolí žaludek. Doporučuji.

Parametry produktu

Příznaky
chřipka a nachlazení
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Unikátní kombinace aktivních složek

Paracetamol je účinné analgetikum, velmi šetrné k zažívacímu traktu

Guaifenesin zvyšuje vstřebávání paracetamolu a tím zrychluje nástup účinku, uvolňuje svaly v oblasti krční páteře a snižuje napětí

Kofein zesiluje účinek obsaženého paracetamolu, tlumí únavu a ospalost

Ulevuje od následujících obtíží:

Bolest hlavy od krční páteře

Bolest vyvolaná stresem

Bolest vyvolaná únavou

Bolest a ztuhlost svalů v oblasti šíje

Jeho výdej není vázán na lékařský předpis.

Ataralgin tablety je lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 1 sp.zn. sukls106402/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ataralgin tablety

Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ataralgin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této písemné informaci pro uživatele: 1. Co je Ataralgin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ataralgin užívat 3. Jak se Ataralgin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Ataralgin uchovávat 6. Další informace 1. CO JE ATARALGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein.

Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.

Guaifenezin zvyšuje protibolestivé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.

Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

Ataralgin se používá u dospělých k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemočněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARALGIN

UŽÍVAT

Neužívejte Ataralgin - jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guajfenezin, kofein) nebo na kteroukoli další složku Ataralginu 2 - když máte těžší onemocnění jater, akutní žloutenku, poškozená játra v důsledku alkoholismu pokud současně užíváte léky poškozující játra při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis

Zvláštní opatrnosti při použití Ataralginu je zapotřebí - pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater nebo máte Gilbertův syndrom (poruchu projevující se větším množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi) - máte-li nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza v krvi

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky Ataralginu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o kombinace vyšších dávek Ataralginu s léky ovlivňujícími játra, léky na uklidnění a léky uvolňujícími svalové napětí.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží- val(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s Ataralginem žádné jiné volně prodejné léky.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Ataralgin .

Užívání Ataralginu s jídlem a pitím

Během léčby Ataralginem se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ataralgin se neužívá v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ataralgin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. JAK SE ATARALGIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ataralgin přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka pro dospělé je při bolesti 1-2 tablety, dále podle potřeby několikrát denně (v intervalech nejméně čtyřhodinových) do nejvyšší dávky 3-6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety.

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí, poraďte se s lékařem. Pokud obtíže ustupují lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů.

Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Snížená funkce ledvin a/nebo jater

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami. 3

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více Ataralginu než jste měl(a)

Po užití více tablet najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Máte-li další otázky týkající sa použití tohoto léku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ataralgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10

Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000)

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností.

Poruchy gastrointestinálního (trávicího) systému

Vzácné: nevolnost, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy nervového systému

Vzácné: závratě

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v krvi (pancytopenie)

Poruchy dýchacího systému

Velmi vzácné: u některých choulostivých osob se může objevit astmatické postižení dýchacích cest

Poruchy svalové a kosterní soustavy

Vzácné: lehká svalová slabost

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit. 4

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: únava

Ataralgin v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka.

Příznaky otravy po požití více tablet najednou se projeví pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování ihned vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK ATARALGIN UCHOVÁVAT

Ataralgin uchovávejte při teplotě do 25 o

C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Ataralgin uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ataralgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ataralgin obsahuje - Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg v 1 tabletě - Pomocnými látkami jsou: Předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros- karmelosy, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát

Jak vypadá Ataralgin a obsah balení

Bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet v blistrech po 10 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

SUKL - 0186252

Farmakoterapeutická skupina - Jiná analgetika a antipyretika. Anilidy.

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

12zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
94 %
průměr z 15 hodnocení
5
12 ×
4
3 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Při bolestech jak zad i hlavy dobře funguje

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • -odstráni olesť a stuhlosť za krkom a tým zabráni následnej migréne.
  • -chuť.

  Od puberty trpím na silné migrény od krční páteře.Když cítim bolest a tuhnutí za krkom,vezmem 2 tablety a bolest behom pol hodiny ustúpi a tým pádom sa migréna nedostaví.Nedám naň dopustiť,je perfektný.Jedine mínus je pre mňa chuť.Musím ho zapíjať coca colou.Pri zapíjaní vodou ma naťahuje na zvracanie,v horšom prípade ho hneď aj vyzvraciam.

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  proti bolesti bez vedlejsich ucinku

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používám na bolesti krční páteře a hlavy. Úleva nastoupí během krátké doby. Po užití léku mě nebolí žaludek. Doporučuji.

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  pomáhá mi na bolest krční páteře

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Bohužel nesmím brát ibalgina jiné přípravky na bolest.Ale s tímto léčivé jsem spokojená.

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  působí tychle

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  zabírá spolehlivě

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  70 %
  • rychle uleví od bolesti
 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • při bolesti hlavy cítím úlevu max. do půl hodiny