ACC LONG POR 600MG TBL EFF 20

TOP 23 v kategorii Volně prodejné léky

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

ACC LONG POR 600MG TBL EFF 20

93 %
ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. 1. CO JE ACC...
216 Kč
Doprava 79 Kč,Skladem
Doporučená nabídka medispot.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (59)

Skladem • 1 varianta79 Kč9 650 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč96 % • 8 098 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 2 183 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč84 % • 624 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč68 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 972 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč95 % • 2 800 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč94 % • 1 224 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč97 % • 87 406 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč66 % • 158 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč98 % • 1 897 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace

Popis produktu

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. 1. CO JE ACC...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
šumivé tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Hodně drahý

  U mě má deklarované účinky jen omezeně.

 • , zakoupeno v Lékárna Bella

  Doporučuje produkt

  100 %

  tento lék skutečně pomáhá.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Vždy pomůže

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
chřipka a nachlazení
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
šumivé tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. 1. CO JE ACC LONG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).

Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem a u předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice.

U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu a u mukoviscidózy smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACC LONG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ACC LONG

Jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ACC LONG se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste diabetik, před zahájením užívání tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.

Opatrnosti je třeba, pokud máte bronchiální astma nebo pokud jste trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC LONG

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání ACC LONG a antitusik (léky tlumící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání ACC LONG a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC LONG pouze na přímé doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí ACC LONG užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC LONG a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

Přípravek ACC LONG s jídlem a pitím

Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC LONG obsahuje laktózu a sodík

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku v jedné šumivé tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 3. JAK SE ACC LONG UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 14 let užívají 1krát denně 1 šumivou tabletu.

U nemocných s mukoviscidózou s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu na 800 mg.

Aby se u chronického zánětu průdušek a u mukoviscidózy dosáhlo profylaktického účinku vůči infekcím, měla by být léčba u těchto onemocnění dlouhodobá. Délku léčby určí lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

Přesné dávkování v těchto případech vždy určí lékař.

Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná v 1/2 sklenice vody. Roztok se užívá brzy po rozpuštění tablety; vzhledem k tomu, že přípravek je stabilizován kyselinou askorbovou, je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety, tabletu lze také rozpustit v teplé vodě.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC LONG, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC LONG

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:

 • Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů.
 • Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů.
 • Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů.
 • Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů.
 • Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů.
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Reakce přecitlivělosti.

Bolesti hlavy.

Hučení v uších.

Zrychlený tep.

Pokles krevního tlaku.

Zánět ústní sliznice.

Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost.

Kopřivka, vyrážka, otok, svědění.

Horečka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) - převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

Anafylaktické reakce až šok.

Krvácení.

Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená shlukování krevních destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK ACC LONG UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 • a)Plastové tuby: přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Po prvním otevření: 2 roky
 • b)Trojvrstvé sáčky: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě/sáčku za "Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co ACC LONG obsahuje

Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát kyseliny citronové, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, mannitol, laktosa, kyselina askorbová, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, dihydrát citronanu sodného, ostružinové aroma.

Jak ACC LONG vypadá a co obsahuje toto balení

ACC LONG jsou bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách.

Balení:

 • a)plastové tuby: 6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet;
 • b)trojvrstvé sáčky: 6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Hexal AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce:

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Praha, [email protected]

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

129zákazníků doporučuje produkt
4zákazníci nedoporučují produkt
93 %
průměr z 253 hodnocení
5
212 ×
4
28 ×
3
7 ×
2
2 ×
1
4 ×
 • Nedoporučuje produkt

  10 %
  • Účinek evidentně má..
  • Zastavuje vykašlávání hlenu a pak kuckám jen naprázdno

  Rozpouští hleny? To tedy ten hnusný hlen zůstává rorpuštěný třeba v plicích a tělo ho musí vstřebat? Není lepší to vykašlat?
  Bez požití přípravku se mi běžně stává, že zakašlu a na průduškách se to jako "utrhne" a kolikrát vykašlu úplně nechutné kousky hlenu. Většínou se mi je daří pak vyplivnout. Pokud jenom přeskočí do "vedlejší trubky" člověk je musí automaticky polknout. Je to hnusný pocit, ale pořád lepší, když to spálí žaludeční šťávy, než když to zůstává až do vstřebání někde v plicích.
  Opravdu mám lepší pocit, když se to na pruduškách "trhá" a vykašlávám hlen, než když kuckám, kašlu a nic..
  Učinek přípravek ale prokazatekně má, to jo. Právě jsem měl kašel ve fázi, kdy začalo to vykašlávání a po ránu jsem vzal šumivé ACC. Celý den jsem pak kašlal a nic, jen tak jsem prostě kašlal. Druhý den ráno (to už asi vyprchal účinek) jsem opět začal krásně odkašlávat. To mi prostě přijde přirozenější. Takže já ACC brát nebudu. Každý má svou volbu.

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Hodně drahý

  U mě má deklarované účinky jen omezeně.

 • , zakoupeno v Lékárna Bella

  Doporučuje produkt

  100 %

  tento lék skutečně pomáhá.

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 4 711 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 809 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Vždy pomůže

 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Pomáhá mi s kašlem.

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Dobré dlouholeté zkušenosti

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  při potížích

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  šumivá tableta, kterou si děti samy připraví:o) těší se na ni, a přitom je to lék, který pomáhá:o)

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  V chřipkové sezóně skoro nepostradatelný

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • pomáhá

  Tento produkt jsem již několikrát vyzkoušel a vždy zabral