SINUPRET FORTE POR TBL OBD 20

85 %
Příbalová informace výrobku SINUPRET FORTE 20 Obalené tablety Stránka 1 z 4 Příloha č. 2 ke sdělením sp.zn.sukls99092/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE...
195 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Magistra.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (53)

Skladem • 1 varianta79 Kč9 668 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč100 % • 5 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 2 127 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 10 889 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 8 267 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 4 620 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 448 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč96 % • 1 245 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 737 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč92 % • 355 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč98 % • 2 678 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 1 985 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta75 Kč100 % • 511 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč92 % • 131 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 400 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč100 % • 1 768 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 2 436 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč91 % • 440 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč77 % • 160 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč96 % • 194 recenzíDalší informace

Popis produktu

Příbalová informace výrobku SINUPRET FORTE 20 Obalené tablety Stránka 1 z 4 Příloha č. 2 ke sdělením sp.zn.sukls99092/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE...

Parametry produktu

Výrobce
Značka
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Spokojenost

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Hned zabere při rýmě
  • Nic
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doporučuji, vždy pomůže

Parametry produktu

Výrobce
Značka
Příznaky
chřipka a nachlazení
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Příbalová informace výrobku SINUPRET FORTE 20 Obalené tablety

Stránka 1 z 4

Příloha č. 2 ke sdělením sp.zn.sukls99092/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sinupret forte

Gentianae radix, Primulae flos, Rumicis herba, Sambuci nigrae flos, Verbenae herba

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinupret forte musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 14 dnech, musíte kontaktovat svého lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Sinupret forte a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret forte užívat 3. Jak se Sinupret forte užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Sinupret forte uchovávat 6. Další informace 1. CO JE SINUPRET FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinupret forte patří do farmakoterapeutické skupiny: Fytofarmakum otorinolaryngologikum, sekretolytikum.

Sinupret forte je léčivý přípravek z rostlinných drog s obsahem hořčin, saponinů, flavonoidů, hydroxyfenylkarbonových kyselin, esterů a steroidních triterpenů. Zvyšuje tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním infekcím.

Sinupret forte se používá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let.

Obvykle jsou to onemocnění horních dýchacích cest jako je zánět vedlejších dutin nosních /sinusitida/ a rhinosinusitida. Počínající příznaky těchto zánětů se projevují výtokem z nosu, následně ucpaným nosem a bolestmi tváře a pocitem tlaku, hlavně kolem nosu.

V případě chronických respiračních onemocnění:

U chronických stavů se jednotlivé příznaky mohou vyskytnout individuálně v různé intenzitě, případně vícero příznaků se může vyskytnout současně.

Bez porady s lékařem mohou pacienti Sinupret forte užívat 7-14 dní. Pacienti s chronickými nemocemi dýchacích cest mohou dlouhodobě přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Stránka 2 z 4 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET FORTE

UŽÍVAT

Neužívejte Sinupret forte - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku léčivého přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití Sinupretu forte je zapotřebí

 • podávání dětem mladším 12 let nebylo dostatečně zkoumáno
 • z tohoto důvodu by se Sinupret forte neměl podávat dětem mladším 12 let
 • v případě, že příznaky přetrvávají déle než 7 14 dní, horší se nebo se opakovaně vracejí,

nebo v případě výskytu dyspnoe (dýchavičnost), horečky nebo sputa (hlen) s obsahem hnisu, se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Stejně jako u ostatních léků, měl by se Sinupret forte v těhotenství a kojení podávat pouze na základě přesného zhodnocení prospěchu a rizika ošetřujícím lékařem.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou potřebná žádná bezpečnostní opatření.

Důležité informace o některých složkách Sinupretu forte

Obalené tablety přípravku Sinupret forte obsahují monohydrát laktózy, sacharózu, sorbitol a tekutou glukózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE SINUPRET FORTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte Sinupret forte přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující:

Dospělým a mladistvým nad 12 let se podává 1 tableta 3x denně.

Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se malým množstvím vody.

Jak dlouho můžete užívat Sinupret forte?

Pro účinek Sinupretuforte je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 7 14 dnů .

Jestliže jste užil více Sinupret forte, než jste měl

V případě, že jste užil více Sinupret forte, než jste měl poraďte s lékařem. On je schopný rozhodnout zdali jsou potřebné vykonat nějaká opatření. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou zvýraznit.

Stránka 3 z 4

Jestliže jste zapomněl užít Sinupret forte

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě

Sinupretem forte podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinupret forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout vždy.

Následující rozdělení nežádoucích účinku do kategorií , je založeno na jejich zjištěné frekvenci:

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Více než u 1 z 1000 léčených osob

Vzácné:

Více než u 1 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů

Důležitě nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým by jste měli věnovat pozornost a v případě jejich výskytu přijat opatření.

V méně častých případech se mohou vyskytnout gastrointestinální potíže (mezi jinými bolesti břicha, nauzea pocit na zvracení)

Kožní reakce z přecitlivělosti (vyrážka, zarudnutí kůže, svědění) jsou hlášeny vzácně.

Dále se mohou vyskytnout alergické reakce, např. otok vznikající na různých místech organismu, dyspnoe dušnost, otok obličeje.

Opatření v případě nežádoucích účinků

Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti) přerušte užívání přípravku Sinupret forte a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již preparát neužívejte.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK SINUPRET FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte Sinupret forte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Stránka 4 z 4

Co Sinupret forte obsahuje

Léčivou látkou je: 1 tableta obsahuje:

Gentianae radix (hořcový kořen) 12 mg

Primulae flos (prvosenkový květ) 36 mg,

Rumicis herba (šťovíková nať) 36 mg

Sambuci nigrae flos (květ černoho bezu) 36 mg

Verbenae herba (sporýšová nať) 36 mg

Pomocné látky: Uhličitan vápenatý E 170, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, želatina, glukózový sirup, monohydrát laktózy, lehký oxid hořečnatý, kukuřičný škrob, dextrin, montanglykolový vosk, bramborový škrob, povidon 25, šelak, sorbitol, kyselina stearová, sacharóza, mastek, uhličitan sodný, oxid titaničitý E171, zeleň laková E 104/132, světlá zeleň laková E 104/132.

Jak Sinupret forte vypadá a co obsahuje toto balení

Sinupret forte jsou obalené tablety balené v blistru.

Je dodáván v balení po 20 ,50 a 100 obalených tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11 15 92318 Neumarkt

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místího zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech Republic s.r.o.

Čestmírova 1 140 00 Prague 4

Česká republika

 • Tel.: 241 740 447
 • E-mail: [email protected]
 • Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.4.2012

SUKL - 0134872

Farmakoterapeutická skupina - Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina). Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina).

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 241 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 5 037 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 400 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

31zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
85 %
průměr z 61 hodnocení
5
42 ×
4
12 ×
3
1 ×
2
1 ×
1
5 ×
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Spokojenost

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Hned zabere při rýmě
  • Nic
 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Volný nos
  • Volné dutiny, takže žádné bolesti hlavy
  • Snadné vysmrkávání i odkašlávání
  • -

  Výrobek mi byl doporučen.
  Užívám spolu s nosním sprejem Stérimar
  Rýma nemá tak nepříjemný průběh jako jindy, když jsem se nijak neléčila

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 241 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 5 037 recenzíUdržitelný e-shopDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 400 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 1 001 recenzíDalší informace
 • Doporučuje produkt

  80 %
  • Úleva při zánětu dutin
  • Přírodní
  • Zabírá také na bolest v krku a bolest zubů v souvislosti se zánětem dutin
  • Zabírá na krátkou dobu vhledem k dávkování 1 tableta 3x denně
  • Vysoká cena

  Sinupret forte mi doporučili v lékárně na zánět dutin. Je to moje první zkušenost s takovými léky. Tablety jsou sladké a přírodní - vhodné i pro děti. Musím říci, že se mi už po první tabletě ulevilo. Oceňuji, že zabírá na veškeré bolesti způsobené zánětem dutin - jak na bolest v krku, tak na nesnesitelnou bolest zubů a čelisti, případně celkově bolest hlavy. Vhodný i při silnější rýmě. Bohužel účinek alespoň na mě působí na krátkou dobu (cca 3-4 hodiny), což mi nevychází na dávkování 1-1-1. Pro mě by byl ideální účinek 5-6h. Cena je poměrně vysoká, platila jsem 189Kč za 20 tablet - co by ale člověk neudělal proti bolesti :-). Doporučuji, pravděpodobně koupím i v budoucnu.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Doporučuji, vždy pomůže

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  uvolňuje dutiny - opravdu :)

 • , zakoupeno v sLéky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • přírodní produkt na podporu uvolnění dutin - spolehlivě pomáhá ve spojení s Tee Tree olejem, používám často, když musím
 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  70 %
  • Přípravek zabral téměř okamžitě
  • Po využívání se potíže, sice v malé formě, vrátily.

  viz výše

 • , zakoupeno v www.kapkazdravi.cz

  Doporučuje produkt

  80 %

  odstraňuje bolest dutin

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  60 %

  výrrobek funguje