PROCTO-GLYVENOL RCT 400MG/40MG SUP 10

89 %
Volně prodejný léčivý přípravek - pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky...
196 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (63)

Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 262 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 4 620 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 10 889 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 8 267 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč9 668 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta119 Kč100 % • 5 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 737 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč69 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč91 % • 279 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 448 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta35 Kč99 % • 4 454 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč96 % • 1 464 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 221 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč97 % • 2 903 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 616 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč90 % • 193 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 88 031 recenzíShop roku 2023 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 10 241 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč97 % • 1 988 recenzíDalší informace

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky...

Parametry produktu

Značka
Příznaky
hemoroidy
Forma přípravku
čípky
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • pomáha

  pomáha tam kde má.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  +++

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Během 20minut jsem měl po bolesti, pálení či svědění. Zvolil jsem čípek, jelikož s mastí nemám dobré zkušenosti. Mast mi nepomohla přímo od bolesti a její vstřebání trvalo rozhodně déle než u čípku.
  • Snad jenom obal. Dostat se k čípku je celkem boj bez použití nůžek. Chtělo by to aspoň do poloviny výrobku malé naříznutí aby se dal obal roztrhnout a čípek pěkně vyjmout.

Parametry produktu

Značka
Příznaky
hemoroidy
Forma přípravku
čípky
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Volně prodejný léčivý přípravek - pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat 3. Jak se Procto-Glyvenol používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.

První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy. 1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat

Nepoužívejte Procto-Glyvenol - jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající: 2/5

Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.

Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte

Procto-Glyvenol.

Procto-Glyvenol s jídlem a pitím

Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Procto-Glyvenol se nemá používat během prvních třech měsíců těhotenství. Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.

Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly provedeny. Studie u zvířat nepotvrdily žádný vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se Procto-Glyvenol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je:

Pokud jsou příznaky akutní:

Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.

Pokud se potíže zmenšily:

Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Použití u dětí

Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.

Zabraňte kontaktu s očima.

Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře. 3/5

Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu.

Jestiže jste použil(a) více přípravku P rocto-Glyvenol, než jste měl(a)

Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek P rocto -Glyvenol

Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jak dlouho se přípravek P rocto-Glyvenol používá

Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.

Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým lékařem. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob. Není známo: z dostupných údajů nelze určit. 4/5

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob):

 • kopřivka
 • pálení, svědění nebo vyrážka v místě aplikace

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených osob):

 • alergická reakce (anafylaktická reakce)
 • poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti srdečního tepu)
 • dýchací obtíže
 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE používat tento přípravek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje

 • Léčivé látky: tribenosidum 400 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
 • Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.

Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.

Velikost balení: 5 nebo 10 čípků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci: 5/5

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie

Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Luigi Galvani 10, 36066 Sandrigo (VI) - Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.02.2019  

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 272 100 recenzíShop roku 2023 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 221 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 4 620 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

24zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
89 %
průměr z 50 hodnocení
5
39 ×
4
7 ×
3
2 ×
2
0 ×
1
2 ×
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • pomáha

  pomáha tam kde má.

 • Doporučuje produkt

  90 %
  • rychlý účinek i u akutních problémů
  • pevný obal, ale když přijdete, jak na to, zvládnete čípek rozbalit i ručně

  Používala jsem Faktu, ale při akutních problémech čípky moc nezabíraly. Na doporučení lékárnice jsem vyzkoušela Procto - glyvenol a během dne zmizelo řezání, krvácení a bolest se hodně ztlumila, druhý den už bez bolesti.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  +++

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč94 % • 498 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 272 100 recenzíShop roku 2023 - VítězDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč93 % • 221 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta45 Kč96 % • 4 620 recenzíDalší informace
 • Doporučuje produkt

  90 %
  • Pomáhá
  • Na rozdíl od Factu nepůsobí projímavě (aspoň u mě)
  • Ten obal je vážně za trest,obzlášť za teplého počasí nadliský ůkol rozbalit a nerozlámat čípek napadrť
 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Během 20minut jsem měl po bolesti, pálení či svědění. Zvolil jsem čípek, jelikož s mastí nemám dobré zkušenosti. Mast mi nepomohla přímo od bolesti a její vstřebání trvalo rozhodně déle než u čípku.
  • Snad jenom obal. Dostat se k čípku je celkem boj bez použití nůžek. Chtělo by to aspoň do poloviny výrobku malé naříznutí aby se dal obal roztrhnout a čípek pěkně vyjmout.
 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  80 %
  • ok
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  90 %

  dobrá úleva od problému s hemoroidy.

 • , zakoupeno v Lékárna Bella

  Doporučuje produkt

  100 %

  Skvělé

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Nemohu to zatím posoudit objektivně
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • Po zavedení čípku se dostaví vždy úleva

  Vřele doporučuji