Heureka.cz - porovnání cen a srovnání produktů

Specifikace Preparation H rct.ung.1x25g

Popis produktu

PREPARATION H (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) rektální mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek

PREPARATION H rektální mast musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit

s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je PREPARATION H rektální mast a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H rektální mast používat 3. Jak se PREPARATION H rektální mast používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak PREPARATION H rektální mast uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů.

PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění.

Pomáhá

  • zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem
  • usnadnit bolestivé vyprazdňování.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PREPARATION H

REKTÁLNÍ MAST POUŽÍVAT

Nepoužívejte PREPARATION H rektální mast

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoliv složku přípravku
  • používání přípravku se nedoporučuje u dětí do 18 let.

2/5

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PREPARATION H rektální mast je zapotřebí:

  • jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem.
  • pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na

pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře. - pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek PREPARATION H mohou užívat těhotné ženy i kojící matky.

Důležité informace o některých složkách přípravku PREPARATION H rektální mast

Tento přípravek obsahuje lanolin, který může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu, což je kožní vyrážka při kontaktu s dráždivou látkou)

Tento přípravek obsahuje metylparaben a propylparaben, což může vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní). 3. JAK SE PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST POUŽÍVÁ

Vždy užívejte PREPARATION H rektální mast přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen k místnímu podání a podání do konečníku.

Dospělí: Po šetrném omytí a osušení konečníku naneste rektální mast v tenké vrstvě na citlivé místo v okolí konečníku. Je-li třeba, přípravek je možno nanést přímo do konečníku za použití přibaleného aplikátoru. Přípravek se aplikuje vždy ráno, večer a po každém vyprázdnění střev.

Děti: použití se nedoporučuje.

Podání přípravku pomocí aplikátoru:

Našroubujte aplikátor na otevřenou tubu (boční otvory umožňují lepší distribuci masti), vymáčkněte malé množství masti na aplikátor k usnadnění zavedení aplikátoru a zaveďte jej opatrně do konečníku. Poté vytlačte malé množství masti a aplikátor současně vytahujte z konečníku. Po použití je třeba aplikátor pečlivě opláchnout.

Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní.

Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem. 3/5

PREPARATION H rektální mast se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Jestliže jste použil/a více přípravku PREPARATION H rektální mast, než jste měl/a

V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek PREPARATION H rektální mast

Pokud jste si zapomněl/a aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PREPARATION H rektální mast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se vyskytnout místní kožní reakce nebo alergická reakce na některé složky přípravku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek PREPARATION H rektální mast nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PREPARATION H rektální mast obsahuje - Léčivé látky jsou:

Faecis extractum fluidum 1,00 g

Squali oleum 3,00 g ve 100 g masti - Pomocné látky jsou: 4/5

Bílá vaselina

Lehký tekutý parafin

Tuk z ovčí vlny

Masťový základ

Tymiánová silice (červená)

Methylparaben

Propylparaben

Glycerol.

Jak přípravek PREPARATION H rektální mast vypadá a co obsahuje toto balení

Rektální mast

Nažloutlá mast s vůní tymiánové silice.

Aluminiová tuba uzavřená membránou, s vnitřním lakem z epoxyfenolu, bílý HDPE uzávěr s trnem k propíchnutí membrány.

Polypropylenový aplikátor.

Velikost balení : Tuba s obsahem 25 g

Tuba s obsahem 50 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare

Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Vídeň

Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Pfizer spol. s r.o.

Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 +420 283 004 111

Recenze Preparation H rct.ung.1x25g (18)

Parametry produktu

Souhrn

Výrobce Wyeth opravit
Příznaky hemoroidy opravit
Určení pro dospělé opravit
Forma přípravku masti opravit
Značka PREPARATION opravit
Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Kontaktujte nás!

Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost.
Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.