AULIN DRM 30MG/G GEL 50G od 128 Kč - Heureka.cz

AULIN DRM 30MG/G GEL 50G

77 %
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si...
155 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Magistra.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (67)

Skladem • 1 varianta59 Kč91 % • 15 131 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč98 % • 89 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč95 % • 4 280 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 19 936 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 13 257 recenzíDalší informace
Skladem • Více variant65 Kč97 % • 7 839 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč93 % • 2 612 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 103 333 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč99 % • 5 265 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč98 % • 259 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč100 % • 1 434 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta65 Kč97 % • 9 566 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč97 % • 4 346 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč85 % • 364 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč97 % • 347 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč84 % • 950 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč66 % • 69 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta100 Kč88 % • 848 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč81 % • 221 recenzíDalší informace

Popis produktu

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si...

Parametry produktu

Příznaky
bolest
Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Hronovská-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  70 %

  Částečně ulevil od bolesti.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  20 %
  • opravdu funguje
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Poradila mě to obvodní lékařka a skutečně mě pomohl.

Parametry produktu

Příznaky
bolest
Forma přípravku
gely
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Aulin gel je určen k úlevě od bolesti a otoků při:
poranění měkkých tkání (jako je podvrtnutí, vymknutí, naražení, úraz provázený výronem), u poranění šlach zvaných akutní poúrazový zánět šlach.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AULIN GEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek AULIN gel jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku.

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aspirin či jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID),

v místě, kde máte poraněnou kůži, otevřenou ránu či hnisavé projevy na kůži,

jestliže jste mladší 12 let.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nepoužívejte přípravek Aulin gel. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AULIN gel je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat:
- jestliže máte astma,
- jestliže máte vážné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem,
- jestliže trpíte krvácením do žaludku nebo máte žaludeční      vřed,
- jestliže máte poruchu srážlivosti krve,
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Při zevním použití přípravku AULIN gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými celkově podávanými léčivými přípravky. Neaplikujte na kůži spolu s jinými lokálně (místně) používanými přípravky.

Těhotenství a kojení
Přípravek AULIN gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku AULIN gel

Váš léčivý přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216). Tyto látky mohou

způsobit alergické reakce, které se mohou objevit ihned nebo v průběhu několika dnů.

JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN GEL POUŽÍVÁ

Přípravek používejte vždy dle pokynů této příbalové informace, svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku použít
Množství použitého gelu závisí na velikosti bolestivého či oteklého místa.

Obvyklé množství je 3 g gelu (což odpovídá 6 7 cm vytlačeného pruhu gelu).

Aplikujte gel 2 3× denně.

Používejte gel po dobu 7 14 dnů. Pokud při léčbě poranění nedojde k ústupu obtíží do 7 dnů,

poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Pokud si nejste jistý(á), jaké množství přípravku použít, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Používání přípravku
Vmasírujte gel do bolestivé a oteklé oblasti. Po použití přípravku si umyjte ruce.

Přípravek není určen pro vnitřní užití. Při náhodném požití přípravku okamžitě kontaktujte

lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.

Neaplikujte gel na poraněnou kůži, máte-li řeznou ránu, odřeninu nebo infekční onemocnění kůže.

Přípravek by se neměl dostat do očí. V případě náhodného kontaktu je třeba oči vypláchnout čistou vodou.

Neaplikujte jiné krémy nebo masti na již ošetřenou kůži, mohlo by to ovlivnit účinnost vašeho léčivého přípravku.

Nevystavujte ošetřenou kůži přímému slunečnímu záření nebo záření v soláriích. Vaše kůže je více než obvykle náchylná ke spálení.

Nepřekrývejte ošetřenou kůži vzduchotěsnými nebo vodotěsnými obvazy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AULIN gel než jste měl(a)
Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.

Pokud omylem dojde k požití přípravku AULIN gel, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AULIN gel

Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete. Pak pokračujte v zavedeném dávkování. Nezvyšujte množství gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AULIN gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.

Přestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví alergická reakce.

Příznakem alergické reakce může být otok tváře, rtů, jazyka či hrdla nebo potíže s dýcháním.

Přestaňte přípravek používat, pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Svědění, zčervenání kůže nebo vyrážka na kůži (tyto nežádoucí účinky jsou časté)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK AULIN GEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek AULIN gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Po použití vždy tubu ihned uzavřete.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek AULIN gel obsahuje
Léčivou látkou je nimesulidum. Jeden gram gelu obsahuje 30 mg nimesulidu.

Pomocnými látkami jsou čištěná voda, diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol- oktanodekanoát, karbomery, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben (E 218) a
propylparaben (E 216).

Jak přípravek AULIN gel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AULIN gel je perleťový (opalescentní) světle žlutý gel dostupný v tubách s obsahem 15 g,

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 154 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 103 333 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 variantaZdarma97 % • 455 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

8zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
77 %
průměr z 19 hodnocení
5
9 ×
4
5 ×
3
3 ×
2
0 ×
1
2 ×
 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Opravdu pomůže, nevěřil jsem tomu ale opravdu mě pomohla od zánětu v lokti
 • , zakoupeno v Hronovská-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  70 %

  Částečně ulevil od bolesti.

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  20 %
  • opravdu funguje
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 154 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 103 333 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 variantaZdarma97 % • 455 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 1 553 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v EUCLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  90 %

  Poradila mě to obvodní lékařka a skutečně mě pomohl.

 • , zakoupeno v První-lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • výborný

  doporučuji

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Používám již delší dobu, zatím vyhovuje.

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • dobra
  • nevim

  dobra

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Doporučuje produkt

  60 %
  • Pomáhá od bolesti
  • Strašně lepí

  Chtěla jsem ho vyzkoušet

 • , zakoupeno v Pilulka.cz

  Nedoporučuje produkt

  50 %
  • Cena
  • Obchod mi zaslal výrobek s datem spotřeby necelý měsíc aniž by na to upozornil
 • , zakoupeno v nonRx.cz

  80 %
  • Funguje

  Funguje