ANALERGIN NEO POR 5MG TBL FLM 20

94 %
Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 20 tablet Popis produktu Analergin Neo 5 mg patří mezi léky na alergii. Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů)...
141 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (59)

Skladem • 1 varianta55 Kč98 % • 20 562 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč98 % • 168 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta52 Kč98 % • 13 591 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč97 % • 87 406 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč88 % • 273 recenzíDalší informace
Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta60 Kč95 % • 2 800 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta85 Kč80 % • 413 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč80 % • 231 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč99 % • 4 407 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč98 % • 1 897 recenzíDalší informace
Do 3 dnů • 1 varianta89 Kč96 % • 1 011 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta66 Kč98 % • 1 452 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 185 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta70 Kč86 % • 347 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč84 % • 189 recenzíDalší informace

Popis produktu

Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 20 tablet Popis produktu Analergin Neo 5 mg patří mezi léky na alergii. Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů)...

Parametry produktu

Značka
Příznaky
alergie
Určení
pro ženy
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Recenze

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  80 %

  .

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  pomáhá

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • neuspává

Parametry produktu

Značka
Příznaky
alergie
Určení
pro ženy
Forma přípravku
tablety
Věk
pro dospělé

Popis produktu

Analergin Neo 5mg por.tbl.flm. 20 tablet

Popis produktu

Analergin Neo 5 mg patří mezi léky na alergii. Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, perzistující (přetrvávající) alergická rýma a chronická kopřivka.

Levocetirizin účinná látka obsažená v Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě alergie.

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta

Analergin Neo obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu.

Složení – pomocné látky:

 • Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát
 • Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Popis přípravku:

Analergin Neo 5 mg je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg jestliže jste alergický(á) na levocetirizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo jestliže trpíte závažným selháním ledvin

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů) sucho v ústech bolest hlavy únava ospalost

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů) vyčerpanost bolest břicha

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů)

Alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou (angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat a neprodleně vyhledejte lékaře. agresivita agitovanost záchvaty poruchy vidění palpitace (bušení srdce) nevolnost zánět jater svědění vyrážka kopřivka místní reakce přecitlivělosti kůže bolest svalů zvýšení tělesné hmotnosti abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Levocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.

Speciální upozornění:

Děti a dospívající

Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podávání přípravku Analergin Neo5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování.

Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná rizika.

Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta Analergin Neo 5 mg denně.

Přípravek Analergin Neo 5 mg tablety není určen dětem do 6 let.

Pokud trpíte mírným až středně závažným selháním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění.

Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění.

Řiďte se radou svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý(á). U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte lékaře, který určí další potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Vyčkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg

Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, pro které jste levocetirizin užívali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Tablety Analergin Neo 5 mg se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou.

Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen účinek alkoholu.

Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Uchovávání:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Analergin Neo užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko

Balení: 20 tablet

Čtěte pozorně příbalovou informaci

Příbalový leták ke stažení zde

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace

Dokumenty

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

9zákazníků doporučuje produkt
0zákazníků nedoporučuje produkt
94 %
průměr z 14 hodnocení
5
11 ×
4
3 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
0 ×
 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  80 %

  .

 • , zakoupeno v Benu.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  pomáhá

 • , zakoupeno v Dr. Max lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %
  • neuspává
 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 variantaProdloužená záruka59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 9 847 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta79 Kč92 % • 194 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta45 Kč93 % • 4 508 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v MojeLékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Působí lépe. Dceři pomáhá více než obyčejný "Analergin"

  Jsem ráda, že je na trhu :)

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  super

 • , zakoupeno v Lékárna AVE

  Doporučuje produkt

  90 %

  osvědčené antihistaminikum - levocetirizin - byl za dobrou cenu

 • Doporučuje produkt

  100 %
  • Téměř žádný projev solární alergie

  Jediné co mi na solární alergii pomohlo!

 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • A

  OK

 • , zakoupeno v Brněnská lékárna

  Doporučuje produkt

  100 %

  neocenitelný pro alergika