AFRIN NAS 0,5MG/ML NAS SPR SOL 15ML

60 %
Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE    Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej  Afrin® 0,5 mg/ml...
175 Kč
Doprava 59 Kč,Skladem
Doporučená nabídka Obchod Doktor.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (4)

Skladem • 1 varianta59 Kč98 % • 5 386 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč96 % • 1 886 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč94 % • 336 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč97 % • 106 069 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace

Popis produktu

Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE    Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej  Afrin® 0,5 mg/ml...

Parametry produktu

Výrobce
Příznaky
alergie
Určení
pro dospělé
Forma přípravku
spreje
Objem
15 ml

Recenze

  Parametry produktu

  Výrobce
  Příznaky
  alergie
  Určení
  pro dospělé
  Forma přípravku
  spreje
  Objem
  15 ml

  Popis produktu

  Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE   

  Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej 

  Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem 

  Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej s glycerolem 

  Afrin® 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem   

  Oxymetazolini hydrochloridum     

  Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

  Tento léčivý přípravek je volně prodejný. Abyste dosáhli optimálních výsledků, musíte užívat  přípravek Afrin stále s opatrností. 

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékárníka. 
  • Pokud se Vaše příznaky nezlepší nebo zhorší do 7 dní, musíte kontaktovat lékaře. 
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.   

  V této příbalové informaci naleznete:  1. Co je přípravek Afrin a k čemu se používá  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afrin užívat  3. Jak se přípravek Afrin užívá  4. Možné nežádoucí účinky  5. Jak přípravek Afrin uchovávat  6. Další informace      1. CO JE PŘÍPRAVEK AFRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ   

  Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě, běžném  nachlazení a zánětu vedlejších dutin nosních (sinusitida). Může se užívat každých 12 hodin. 

  Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum.      2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AFRIN 

  UŽÍVAT   

  Neužívejte Afrin jestliže:  - jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolini hydrochloridum nebo na  kteroukoli další složku přípravku Afrin  - užíváte inhibitory monoaminoxidázy (inhibitory MAO, které se používají při léčbě 

  Parkinsonovy choroby a deprese). Inhibitory MAO mohou zesilovat účinky oxymetazolinu  na zvýšení krevního tlaku 

  • máte glaukom (zelený zákal) s uzavřeným úhlem 
  • podstoupil/a jste transsfenoidální hypofyzektomii (odstranění podvěsku mozkového 

  dutinou nosní)  - trpíte zánětem kůže a sliznice nosního vchodu a tvorbou strupů a suchého povlaku na nosní  sliznici (rhinitis sicca) 

  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- u Vás probíhá akutní koronární příhoda (onemocnění věnčitých tepen, infarkt myokardu)  nebo pokud trpíte kardiálním (srdečním) astmatem   

  Nepodávejte přípravek Afrin dětem mladším 6 let (viz bod 3 "Jak se přípravek Afrin užívá").   

  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Afrin je zapotřebí 

  Před zahájením léčby přípravkem Afrin sdělte svému lékaři, pokud trpíte: 

  • onemocněním koronárních cév 
  • hypertenzí (vysoký krevní tlak) 
  • nadměrnou funkcí štítné žlázy (hypertyreóza) 
  • diabetem mellitem (cukrovka) 
  • potížemi s močením v důsledku zvětšené prostaty 

   

  Pokud je přípravek Afrin užíván po delší dobu, může způsobit ucpaný nos. Nedoporučuje se jej  používat déle než jeden týden. Pokud se Vaše příznaky po 7 dnech nezlepší nebo se zhorší,  vyhledejte svého lékaře.   

  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a  v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

  Hypertenzní účinky (zvyšující krevní tlak) oxymetazolinu se mohou zesilovat, pokud je užíván  spolu s:  - některými typy antidepresiv: tricyklická antidepresiva, maprotilin, inhibitory  monoaminoxidázy (inhibitory MAO)   

  Těhotenství a kojení 

  Jestliže jste těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat  jakýkoliv lék.   

  Těhotenství 

  Užití oxymetazolinu není spojováno s nepříznivým výsledkem těhotenství. Těhotné ženy mohou  přípravek Afrin užívat, pokud je užíván podle doporučení. Pacientkám s vysokým krevním  tlakem nebo příznaky sníženého prokrvení placenty by měla být věnována zvýšená pozornost. 

  Časté nebo dlouhodobé užívání vysokých dávek může snižovat prokrvení placenty.   

  Kojení 

  Není známo, zda je oxymetazolin vylučován do mateřského mléka. S ohledem na nedostatek  údajů o použití oxymetazolinu během kojení nesmí být přípravek Afrin během kojení užíván.   

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

  Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.   

  Důležité informace o některých složkách přípravku Afrin 

  Benzalkonium chlorid (konzervant) je dráždivý a může způsobit kožní reakce. 

  Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.      3. JAK SE PŘÍPRAVEK AFRIN UŽÍVÁ   

  Vždy používejte přípravek Afrin přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste  jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování 

  • Dospělí a děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin. 
  • Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin. 

  Během 24 hodin by nemělo být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 u dětí). 

  Nepřekračujte uvedené dávkování. 

  Afrin by neměl být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak. 

  Před opakovaným užíváním přípravku by mělo uplynout několik dní.   

  Způsob podání 

  Před prvním použitím naplňte dávkovač jeho opakovaným stlačováním, dokud nedosáhnete plné  dávky. Trysku spreje držte směrem vzhůru, zasuňte ji střídavě do každého nosní dírky, pevně  jednou až dvakrát stlačte a zároveň se nosem nadechněte. 

  Po použití trysku otřete. Použití tohoto přípravku více než jednou osobou může vést k přenosu  infekce.   

  Pokud užijete vyšší dávku přípravku Afrin, než jste měl/a 

  Pokud užijete více přípravku Afrin než jste měl/a, měl/a byste ihned informovat svého lékaře  nebo navštívit zdravotnické zařízení a lahvičku s přípravkem přinést s sebou.   

  Pokud zapomenete přípravek Afrin užít 

  Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.   

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého  lékaře nebo lékárníka.      4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY   

  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Afrin nežádoucí účinky, které se ale nemusí  vyskytnout u každého.   

  Možné nežádoucí účinky jsou: 

  Méně časté (vyskytující se u méně než 1 člověka ze 100), kýchání, sucho a podráždění v nose,  ústech nebo hrdle. 

  Vzácné (vyskytující se u méně než 1 člověka z 1 000), úzkost, únava, podrážděnost, neklidný  spánek u dětí, rychlý tlukot srdce, bušení srdce (palpitace), zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok  nosní sliznice, bolest hlavy, nevolnost, zčervenání, vyrážka a poruchy vidění.   

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to  svému lékaři nebo lékárníkovi.      5. JAK PŘÍPRAVEK AFRIN UCHOVÁVAT   

  Uchovávejte při teplotě do 25 0

  C. Chraňte před chladem a mrazem.   

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

  Nepoužívejte přípravek Afrin po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za EXP. Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek spotřebujte do 30 dní od  prvního otevření.   

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se  svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají  chránit životní prostředí.      6. DALŠÍ INFORMACE   

  Co přípravek Afrin obsahuje   

  Afrin nosní sprej 

  • Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 
  • Pomocnými látkami přípravku jsou mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, 

  dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu  sodného, povidon 40, makrogol 1500, benzalkonium chlorid, benzylalkohol, citronové  aroma, čištěná voda.   

  Afrin nosní sprej s mentolem 

  • Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 
  • Pomocnými látkami přípravku jsou mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, 

  dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu  sodného, povidon 40, makrogol 1500, propylenglykol, benzalkonium chlorid,  benzylalkohol, cineol, racemický kafr, levomenthol, čištěná voda.   

  Afrin nosní sprej s glycerolem 

  • Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 
  • Pomocnými látkami přípravku jsou mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, 

  dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu  sodného, povidon 40, makrogol 1500, glycerol, benzalkonium chlorid, benzylalkohol,  citronové aroma, čištěná voda.   

  Afrin s heřmánkem 

  • Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml 
  • Pomocnými látkami přípravku jsou mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, 

  dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu  sodného, povidon 40, makrogol 1500, glycerol, benzalkonium chlorid, benzylalkohol,  heřmánkové aroma, čištěná voda.   

  Jak Afrin vypadá a co obsahuje toto balení 

  Afrin je bílý až téměř bílý gelovitý roztok o pH 5,0 až 6,5, v bílé neprůsvitné lahvičce o objemu  15 ml z polyethylenu (HDPE), uzavřené bílou polypropylenovou pumpičkou.   

  Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta59 Kč93 % • 489 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 270 126 recenzíShop roku 2022 - VítězDalší informace

  Dokumenty

  Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

  Hodnocení produktu

  60 %
  průměr z 1 hodnocení
  5
  0 ×
  4
  0 ×
  3
  1 ×
  2
  0 ×
  1
  0 ×
  • 60 %
   • Zásadně víc množství než u konkurence
   • Malá účinnost

   Nevím jestli je účinek tak pomalý nebo slabý ale zatím Olynth na konkurenci ale hledám ji, kvůli ceně